Muita tekstejä ja materiaaleja

Sosiaalipedagogiikan päivät 2021 – kohti antirasistista sosiaalipedagogiikkaa
18. – 19.3.2021 verkossa

Esitysten diat tai tekstit aukeavat linkeistä.

LUENNOT:

What do runaway ‘slaves’ have to do with social pedagogy in Finland? Building antiracist socialities in and beyond education, Dr Ligia (Licho) López López, The University of Melbourne

Commentary/kommenttipuheenvuoroSanna Ryynänen, University of Eastern Finland

KÄYTÄNNÖN TYÖPAJAT:

 1. Luulot pois! Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella
  Ruut Kaukinen, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. Ole rohkea ja reilu – toiminnallisia menetelmiä antirasistiseen varhaiskasvatukseen
  Yhteiset Lapsemme ry
 3. Rasistiseen häirintään puuttuminen – esimerkkejä toiminnallisesta koulutuksesta
  Maria Korkatti & Katri Silvonen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys & Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto
 4. Empaattisen itsen löytäminen sosiaalialalla
  Satu-Johanna Lattu & Heikki Moisio, Tampereen ammattikorkeakoulu
 5. Antirasistinen sosiaalipedagogiikka monikulttuurisessa nuorisotyössä
  Suvi Autiosaari, Hasan Khademi & Essi Katila, Pakolaisnuorten tuki ry
 6. MOD-koulutuksen esittely
  Anna-Leena Klemetti-Falenius, Seurakuntaopisto, Opintokeskus Agricola
 7. Workshop on Cultural Competency
  Natalie Joubert, University of Eastern Finland

TUTKIMUSTYÖRYHMÄT:

Työryhmä 1: Ainutlaatuisen ihmisen kohtaaminen (in Finnish)

 • Anne Airaksinen: Mahtuuko herkkyys ihmisen ihannekuvaan? Erityisherkän hyvinvointi ja toimijuuden rakentuminen
 • Aino-Maija Määttä: Maahanmuuttajien ohjaus vapaassa sivistystyössä – Sosiaalipedagogisen työotteen käsite ohjauksen jäsentäjänä

Työryhmä 2: Sosiaalipedagoginen toiminta väkivallan ja stigmatisaation ehkäisijänä (in Finnish)

 • Lotta Hällström: Kaksi näkökulmaa väkivallan ehkäisyyn
 • Jukka Aho: Kovaa kamaa. Pienlehdellä stigmatisaatiota vastaan

Työryhmä 3: Toiminnan teoreettisilla juurilla (in Finnish)

 • Tiina Häkkinen: Mitä tarkoittaa freireläinen kasvatusajattelu ja miten sitä voidaan soveltaa kirkon nuorisotyön kontekstissa?
 • Timo Nevalainen: Mitä siitäkin nyt tulisi? – Tunnustus ja vapaus Axel Honnethin yhteiskuntateoriassa

Session 4: People on the move and anti-racist activism (in English)

Työryhmä 5: Sosiaalipedagogista toimintaa koulutuksen kentillä (in Finnish)

 • Jenni Kallio: Vaativan erityisen tuen oppilaiden yhteenkuuluvuutta, kouluun kiinnittymistä ja sosiaalista inkluusiota rakentamassa yläkoulussa
 • Laura Halonen: Ammattiin opiskelevien osaamisidentiteetin sosiaalinen rakentuminen
 • Sirpa Salmela: Moninaiset oppimispolut korkeakouluun

Työryhmä 6: Sosiaalipedagogiikka ja maailman parantaminen (in Finnish)

 

Sosiaalipedagogiikan päivät 2018 – integraatio, emansipaatio ja suomalainen yhteiskunta
22. – 23.3.2018 Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi

OPINNÄYTEPALKINTO 2018: Ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle

Sari Lämsä ja Tuija Tuliharja, Lapin AMK: Vapaat kädet ja vapaa mieli. Toiminnallinen taidelähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin sekä Green Care-ajatteluun pohjautuva nuorten aikuissosiaalityön asiakkaiden leiri kuntoutuksen menetelmänä

LUENNOT

Erene Kaptani: Participatory Arts in Research and Practice: Facilitating Convivial Practices with Migrants to Create Democratic Processes of Social Integration

Sanna Ryynänen: Kommenttipuheenvuoro

Anna-Maria Isola: Suomalainen köyhyys ja näkökulmia osallisuuteen

Talvikki Ahonen: Paperittomat yhteiskunnan rajoilla ja reunoilla

Matti Virtasalo: Nyt meni moti – päästäkää nuoret tekemään ajoissa

TUTKIMUSTYÖRYHMÄT

Työryhmä 1: Maahanmuutto sosiaalipedagogisena kysymyksenä

Työryhmä 2: Sosiaalipedagoginen näkökulma työssä eri toimintaympäristöissä

 • Jemina Pietilä, Lapin yliopisto: Koulussa tallilla – sosiaalipedagogiikan teorian elementtien ilmeneminen hevosavusteisten koulupäivien aikana
 • Sari Lämsä, Kuusamon kaupunki ja Tuija Tuliharja: Toiminnallinen taidelähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin sekä green care-ajatteluun pohjautuva nuorten aikuissosiaalityön asiakkaiden leiri kuntoutuksen menetelmänä
 • Elina Nivala, Itä-Suomen yliopisto: Lasten yksinäisyys ja osallisuuden edistäminen varhaiskasvatuksessa

Työryhmä 3: Tutkija toimijana ja kantaaottava tutkimus

KÄYTÄNNÖN TYÖPAJAT

 • Työpaja 1: Elämäni seikkailu (FAD)-projekti sosiaalipedagogisessa viitekehyksessä, Tapio Salomäki
 • Työpaja 2: Afgaaninuorten luontotyöpajat Ranualla, Leena Välimaa, Marja Uusitalo, Anna-Leena Rusanen
 • Työpaja 3: Voimavararyhmä, Jaana Vanhala
 • Työpaja 4: Miesten kansalaistalo Mattila sosiaalipedagogisen toiminnan areenana, Juha Santala
 • Työpaja 5: Treenikehä rasismia vastaan, Raimo Vähänikkilä
 • Työpaja 6: Kemistä-kotiutumispelityöpaja, Päivi Muranen

 

Sosiaalipedagogiikan päivät 2017 – Elämää suhteissa
6. – 7.4.2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli

OPINNÄYTEPALKINTO 2017

Pro gradu -sarja: Tapani Kokkonen Aito dialogi ja kommunikatiivinen toiminta. Täyttä vuorovaikutusta etsimässä.

Amk-opinnäytetöiden sarja: Saija Pellikka Minäpystyvyydestä mepystyvyyteen. Yhteisöllisyyden mahdollisuusrakenteet asumispalveluyksikössä.

LUENNOT

Claire Cameron: Dimensions of Social pedagogic relationships in comparative perspective (suomeksi)

Juha Hämäläinen: Pedagoginen suhde Herman Nohlin mukaan

Riikka Korkiamäki: Sulkevat ja avaavat suhteet – nuoret, vertaisuus ja yhteisöllinen kiinnittyminen

Susanna Leimio: Kiitos ei ole kirosana – jaettu asiantuntijuus ammattilaisten välisissä suhteissa

TUTKIMUSTYÖRYHMÄT

Työryhmä 1: Nuoret asiakkaina ja toimijoina – vai toiminnan kohteena?

Työryhmä 2: Nuoria suhteissa

Työryhmä 3: Filosofisia ja käsitteellisiä tarkasteluja

Työryhmä 4: Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena

Työryhmä 5: Dialoginen ja yhteisöllinen tuki

Työryhmä 6: Nuorten osallisuuden ja kansalaisuuden tukeminen  


 

Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 2016
11.11.2016, Tieteiden Talo, Helsinki

Alustukset:

Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto: Yliopisto sillanrakentajana: Itä-Suomen yliopistossa tehtyä työtä maahanmuuttajien kohtaamiseksi

Eija Raatikainen, Metropolia AMK: Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus teemoina sosionomi (AMK) -koulutuksessa

Katri Schadewitz ja Sari Miettinen, Mikkelin AMK: Maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus teemoina yhteisöpedagogi (AMK) -koulutuksessa

Elina Nivala, Itä-Suomen yliopisto: Sosiaalipedagogisia käsitteitä maahanmuuttajuuden ja monikulttuurisuuden tarkasteluun

 


 

Sosiaalipedagogiikan illat Rovaniemellä 13.10.2016 ja Kemissä 24.10.2016

Voitto Kuosmanen: Kohdataan toisemme

 


 

 

Sosiaalipedagogiikan ilta Lahdessa 19.10.2016

Minna Pajulahti: Mihin ne muka täällä meillä enää hukkuu?

Susanna Leimio: Tilaisuuden yhteenveto

 


 

Sosiaalipedagogiikan päivät 2016:
Eriarvoistuva yhteiskunta ja ehkäisevä työ
21. – 22.4.2016 Turussa

Pääluennot:

Xavier Úcar: Social Pedagogy Facing Inequalities and Vulnerabilities, pp-esitys suomeksi

Antti Maunu: Arjessa vai syrjässä

Työryhmäesitykset

Abstraktikirja 2016 (ID 5724)

RYHMÄ 1: Eriarvoisuus ja työ (pj. Hanna Kiuru)

Teppo Eskelinen ja Sanna Ryynänen: Siivoojan ääni

Riikka Bado: Puuvillanviljelijöiden tarina osana globaalia kulutuskulttuuria

RYHMÄ 2: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen I (pj. Anne Backman)

Minna Lumme: Kouluhyvinvoinnin osallistava yhteissuunnittelu

RYHMÄ 4: Varhaiskasvatus toimintakenttänä (pj. Susanna Leimio)

Keskustelukooste

Tiina Pusa, Seija Mäenpää, Kati Rintakorpi ja Sinikka Rusanen:
Varhaiskasvatuksen eetokset dokumenttiaineistojen ja taidekasvatusportfolioiden valossa

Elina Nivala: Yksinäisyyden ehkäiseminen varhaiskasvatuksessa

RYHMÄ 5: Toisin tekemisen polkuja (pj. Sanna Ryynänen)

Perttu Männistö ja Aleksi Fornaciari: Kohti kasvatuksen demokraattista dialogisuutta

RYHMÄ 6: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen II (pj. Eeva Timonen-Kallio)

Anne Backman: Kolmannen sektorin toimintakentät sosionomien AMK ammatillisen kasvun oppimisympäristöinä – Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa

Miia Lehtonen, Hanna Hakala ja Karel McLeod Smith: Yhteisöllistä työhyvinvointia

RYHMÄ 7: Sosiaalipedagogiikan klassikkokäsitteitä (pj. Elina Nivala)

Anu Nordbäck: Ferdinand Tönniesin solidaarisuuden käsite sosiaalipedagogiikan yleisen ja erityisen tehtävän näkökulmasta tarkasteltuna

Tapani Kokkonen: Dialogisuustaidot – elämän suuntaviivojen määrittäjä?

RYHMÄ 8: Monikulttuuristuva Suomi (pj. Tiina Häkkinen)

Sonja Haverinen: Terveydenhuoltohenkilökunnan transnationaalinen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluissa Kainuussa

Markus Söderlund & Tiina Valkendorff: Turvapaikanhakijatyötä kansalaisyhteiskunnassa

Perjantain työpajat

 1. Sosiaalipedagogista päihdekasvatusta kohti – rakennuspuita ja yhteiset talkoot
 2. Myönteinen tunnistaminen
 3. Sukupuolisensitiivisyys ja sosiaalipedagogiikka
 4. Nuorten taidelähtöinen osallistaminen
 5. SPR Nuorten turvatalon ennaltaehkäisevä työ nuorten ja perheiden parissa
 6. Luo ilo yhdessä! Syrjäytymisen ehkäisyä ikääntyessä
 7. Sosped koiratoiminta
 8. Kehitetään yhdessä ennaltaehkäiseviä perhepalveluja – Voiko vastavuoroisuus toteutua?
 9. Ryhmätoiminta vahvistaa työtöntä nuorta

 


 

 

Sosiaalipedagogiikan päivät 2015: Teoria kohtaa käytännön
9. – 10.4.2015 Tampereella

Pääluennot:

Lisbeth Eriksson: Understandings of Social Pedagogy

Elina Nivala ja Sanna Ryynänen: Sosiaalipedagoginen ajattelu ja toiminta

Työryhmäesitykset ja -koosteet:

Abstraktikirja

RYHMÄ 1: Sosiaalipedagogiset toimintatavat kasvun tukena (pj. Elina Nivala)

Riikka Korkiamäki: ”Myönteinen tunnistaminen” tutkimuksen, teorian ja käytännön vuoropuheluna

Antti Maunu: Ryhmäilmiö: yhteisöllisyyttä käytännössä

Hanna Parviainen: Hiphop kasvun areenana monikulttuurisessa yhteiskunnassa

RYHMÄ 2: Haasteita vakiintuneille toimintakäytännöille (pj. Anne Backman)

Talvikki Ahonen: Kirkko turvapaikkana

Eeva Timonen-Kallio: Vahvempaa hoidollista vai kasvatuksellista osaamista lastenkotityöhön?

Anne Backman: Kolmannen sektorin toimintakentät sosionomien AMK ammatillisen kasvun oppimisympäristöinä – Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa

RYHMÄ 3: Talous ja työ sosiaalipedagogisina kysymyksinä (pj. Sanna Ryynänen)

Satu Maarit Huuskonen: Ikääntyvä nainen prekaarissa työmarkkina-asemassa

Tuomo Alhojärvi: Talouden pedagogisointi viheliäisen talousvallan työstämisenä

Sanna Ryynänen: Solidaarisuustalous – sosiaalipedagoginen taloudellisen toiminnan muoto?

RYHMÄ 4: Alkoholiin ja huumeisiin liittyvä tutkimus sosiaalipedagogiikassa (pj. Sari Miettinen)

Kati Vapalahti: Collaborative argumentation in role-play discussions on adolescents’ use of alcohol

Jenni Helenius: Virallinen ja arkidiskurssi  alkoholikasvatuksessa

Jani Heino: Huumekuntoutuksen käyneiden osallisuuden tukeminen

RYHMÄ 5: Toimintakenttien määrittelyä (pj. Elina Ikonen)

Elina Ikonen: Sosiaalipedagogiikan funktiota ja positiota paikantamassa metafora-analyysin kautta

Tiina Häkkinen: Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyön ajatuksellinen ja oppihistoriallinen kehitys

Eeva Tast: Varhaiskasvatus sosiaalipedagogisena toimintakenttänä

RYHMÄ 6: Sosiaalipedagogiikka nonformaalin kasvatuksen areenoilla (pj. Seija Mäenpää)

Seppo Niemelä: Sosiaalipedagogiikka sivistystyössä

Heli Heino: Mediakasvatusta nuorisotyössä sosiokulttuurisen innostamisen metodeilla

Ninni Juntunen: Aktiivista kansalaisuutta etsimässä

 

Työryhmät 2: Sosiaalipedagogisia työmuotoja

Sakari Hongisto ja Mauri Pennanen, Tampereen kaupungin lapsiperheiden sosiaalityö: Avaimia omaan elämään – Dialogista kohtaamista lastensuojelun perhetyössä

 

Sosiaalipedagogiikka.fi -etusivun blogitekstien arkisto

Elina Nivala: “Kohti sosiaalipedagogista ajattelua, toimintaa ja opetusta?”, 26.11.2014

Niina Rahikka-Räsänen: “Paikallisyhteisöt mukaan tukemaan perheen ja työn yhteensovittamista”, 12.11.2014

Elina Ikonen: “Sosiaalipedagogisen orientaation mahdollisuudet perhehoidossa”, 29.10.2014

 


 

 

Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 21.11.2014

Sosiaalipedagogiikan opetusmenetelmiä

Sosiaalipedagogisia tutkimusmenetelmiä

Top