Sosiaalipedagogiikan päivät 2022 – siirretty kevääseen 2023

– elettyä eriarvoisuutta, mahdollisuuksia muutokseen

Aika: keväällä 2023

Paikka: Pori, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Eriarvoisuus on elettyä todellisuutta, seurausta monenlaisista epäoikeudenmukaisuuden, syrjinnän ja epätasa-arvon muodoista, jotka saavat aikaan todellista jokapäiväisessä elämässä koettua kärsimystä. Se synnyttää kuulumattomuuden, mitättömyyden ja arvottomuuden tunteita mutta myös taistelutahtoa ja pyrkimyksiä muutokseen. Päivien aikana tarkastelemme eriarvoisuutta elettynä: millaista on elää eriarvoisuuden määrittämää elämää. Sosiaalipedagogiselle näkökulmalle uskollisina pyrimme sekä ymmärtämään eriarvoisuuden kokemuksia ja taustoja että tunnistamaan tapoja, joilla voimme sosiaalipedagogisina toimijoina vastustaa ja vähentää eriarvoisuutta niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisella tasolla.

Sosiaalipedagogiikan päivät 2022 on samalla Suomen sosiaalipedagogisen seuran 25-vuotisjuhlatapahtuma. Haluamme juhlia yhdessä ja tavata kasvokkain, joten jos koronatilanne näyttää alkuvuodesta huonolta, päivien ajankohtaa voidaan siirtää myöhemmäksi. Tiedotamme tästä tällä sivustolla sekä kaikille siinä vaiheessa mahdollisesti jo ilmoittautuneille ja esitelmäabstraktin lähettäneille.

Ohjelma

Esitelmäkutsu: Päivien tutkimustyöryhmissä osallistujat esittelevät ajankohtaista sosiaalipedagogista ja sosiaalipedagogisesti kiinnostavaa tutkimusta ja keskustelevat siitä. Esiteltävän tutkimuksen ei tarvitse liittyä päivien teemaan. Haluamme kutsua ja kannustaa erityisesti gradu- ja opinnäytetyövaiheessa olevia sosiaalipedagogiikan opiskelijoita sekä sosiaalipedagogisesti orientoituneita jatko-opiskelijoita osallistumaan työryhmiin esitelmän pitäjänä. Esitelmä voi käsitellä jo valmistunutta, työn alla olevaa tai vasta tutkimussuunnitelmavaiheessa olevaa tutkimusta.

Työpajakutsu: Käytännön työpajoissa tutustutaan sosiaalipedagogisen ja sosiaalipedagogisesti kiinnostavan toiminnan käytäntöihin toimijoiden itsensä esitteleminä. Kutsumme erityisesti eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävää työtä tekeviä ja/tai siihen liittyviä kysymyksiä käsitteleviä toimijoita pitämään työpajaa, jossa he kertovat omasta työstään ja työtavastaan ja/tai herättelevät työpajan osallistujia pohtimaan omia mahdollisuuksiaan eriarvoisuutta vähentävään toimintaan.

Ilmoittautuminen

***

Päivät järjestää Suomen sosiaalipedagoginen seura ry yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Top