Yksinäinen vanhempi – mistä vertaistukea lapsiperhearkeen?

Niina Rahikka-Räsänen, YTM, hoitovapaalla

Tämä kirjoitus ei kosketa mitään konkreettista sosiaalipedagogista tutkimusta tai työmuotoa, mutta se koskettaa sosiaalipedagogista keskustelua ja työmuotojen kehittämistä yleisemmällä tasolla. Arkaluontoisten seikkojen takia yksityiskohtia on muutettu ja joitain mutkia oiottu esimerkkinä käytetyn henkilön suojelemiseksi. Blogia varten asianosaiselta on kysytty lupa kertoa hänen tarinansa ja hän on myös saanut itse lukea tekstin ja hyväksyä sen julkaisun.

Read more

Sosiaalipedagogiikan säilyttäminen itsenäisenä oppiaineena Itä-Suomen yliopistossa

Suomen yliopistot UNIFI ry julkaisi 25.3.2015 Strategia- ja vaikuttavuushankkeensa loppuraportin, jossa ehdotetaan muutoksia yliopistojen rakenteisiin tutkimuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. Loppuraportin valmistelleet työryhmät pohtivat muutoksia muun muassa yhteiskuntatieteissä, joiden osalta julkaistiin Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi -raportti.

Read more

Paikallisyhteisöt mukaan tukemaan perheen ja työn yhteensovittamista

Niina Rahikka-Räsänen, YTM, hoitovapaalla

Suomessa on alkusyksynä puhuttu paljon työstä. Otsikoissa ovat esiintyneet esimerkiksi sanat työeläkeuudistus, työelämän laatu sekä työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet. Tänä syksynä aikaansaatu työeläkeuudistus toi työelämään uusia määrällisiä muutoksia, mutta laadulliset uudistukset jäivät siitä puuttumaan, vaikka niitä toivottiinkin. Julkisessa keskustelussa työeläkeratkaisun esittelyn ohessa kyllä kyseltiin työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin teemojen perään, mutta sopijaosapuolilta ei tullut asiaan vastausta eläkeuudistuksen yhteydessä. Kärjistäen voisikin sanoa, että työnantajat ja työntekijät jätettiin yksin työelämän kehittämisen haasteiden keskelle – paineita työssä jaksamista tukeviin muutoksiin tulee sekä päättäjien, ammattijärjestöjen että median suunnalta, mutta mistä aloittaa ratkaisujen etsiminen?

Read more

Top