Opinnäytepalkinto

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry jakaa vuosittain keväällä Sosiaalipedagogiikan päivien yhteydessä opinnäytetyöpalkinnon sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle opinnäytetyölle. Vuodesta 2018 alkaen palkinto jaetaan vuorovuosina pro gradu -tutkielmalle ja amk-perustutkinnon/ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteelle. Osallistua voivat opinnäytteet, jotka on hyväksytty kahden edellisen vuoden aikana Suomessa. Kielenä voi olla joko toinen kotimaisista kielistä tai englanti. Tutkielmien tulee olla hyväksytty opinnäytteeksi vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai 4.

Opinnäytepalkinto 2022

Vuoden 2022 opinnäytepalkinto annetaan ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle (amk-perustutkinto tai ylempi amk-tutkinto). Palkinto jaetaan kevään 2022 Sosiaalipedagogiikan päivien yhteydessä Porissa. Opinnäytepalkinnon saajaksi voi ehdottaa ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, joka on hyväksytty 1.1.2020–31.12.2021 Suomessa. Kielenä voi olla joko toinen kotimaisista kielistä tai englanti. Tutkielman tulee olla hyväksytty vähintään arvosanalla 4.

Lisätietoja opinnäytepalkintokutsussa.

Opinnäytepalkinto 2021

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi seitsemännen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon verkkokonferenssina järjestetyillä Sosiaalipedagogiikan päivillä perjantaina 19.3.2021. Vuoden 2021 opinnäytepalkinto myönnettiin vuoden 2019 tai 2020 aikana hyväksytylle pro gradu -tutkielmalle. Palkinnon sai Maria Seilon pro gradu -tutkielma Eettinen solidaarisuus kasvatustavoitteena – Systemaattinen analyysi Vanessa Andreottin globaalin kansalaiskasvatuksen teoriasta, joka on tehty Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella sosiaalipedagogiikan pääaineeseen.

Palkintotiedote

Tuomariston lausunto

Maria Seilo: Eettinen solidaarisuus kasvatustavoitteena – Systemaattinen analyysi Vanessa Andreottin globaalin kansalaiskasvatuksen teoriasta

 

Opinnäytepalkinto 2020

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi kuudennen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon verkkokonferenssina järjestetyillä Sosiaalipedagogiikan päivillä perjantaina 20.3.2020. Vuoden 2020 opinnäytepalkinto myönnettiin vuoden 2018 tai 2019 aikana hyväksytylle amk-opinnäytetyölle. Palkinnon sai Tiina Kurosen ansiokas ja otteeltaan sosiaalipedagoginen amk-perustutkinnon opinnäytetyö Orimattilan hyväntekeväisyysyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti yhteissuunnittelun keinoin, joka on tehty Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomi amk -tutkintoon, sosiaalipedagogisen aikuistyön linjalle.

Tiina Kuronen: Orimattilan hyväntekeväisyysyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti yhteissuunnittelun keinoin

Lue lisää.

Opinnäytepalkinto 2019

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi viidennen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Helsingissä perjantaina 29.3.2019. Vuoden 2019 opinnäytepalkinto myönnettiin vuoden 2017 tai 2018 aikana hyväksytylle pro gradu -tutkielmalle. Palkinnon sai kaksi ansiokasta otteeltaan sosiaalipedagogista pro gradu ‑tutkielmaa:

Lisäksi tuomaristo halusi myöntää kunniamaininnan Päivikki Rapon pro gradu -tutkielmalle “You can’t live only eating and then sleeping, you have to do something.” Etnografinen tutkimus kansalaisena toimimisesta vastaanottokeskuksen arjessa, joka on tehty Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa sosiaalipedagogiikan pääaineeseen.

Lue lisää.

Opinnäytepalkinto 2018

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Kemissä 23.3.2018.

Vuoden 2018 opinnäytepalkinto annettiin ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyölle. Palkinnon saivat Sari Lämsä ja Tuija Tuliharja Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa tekemästään opinnäytetyöstä Vapaat kädet ja vapaa mieli. Toiminnallinen taidelähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin sekä Green Care-ajatteluun pohjautuva nuorten aikuissosiaalityön asiakkaiden leiri kuntoutuksen menetelmänä.

Opinnäytepalkinto 2017

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Mikkelissä perjantaina 7.4.2017.

Pro gradu -tutkielmien sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai YTM Tapani Kokkonen Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan pääaineeseen tekemästään gradusta Aito dialogi ja kommunikatiivinen toiminta. Täyttä vuorovaikutusta etsimässä.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Saija Pellikka Humanistisen ammattikorkeakoulun nuoriso- ja järjestötyön koulutusohjelmaan tekemästään opinnäytetyöstä Minäpystyvyydestä mepystyvyyteen. Yhteisöllisyyden mahdollisuusrakenteet asumispalveluyksikössä.

Lue lisää.

Opinnäytepalkinto 2016

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Turussa perjantaina 22.4.2016.

Pro gradu -tutkielmien sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai YTM Anu Nordbäck Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan pääaineeseen tekemästään gradusta Ferdinand Tönniesin solidaarisuuden käsite sosiaalipedagogiikan yleisen ja erityisen tehtävän näkökulmasta tarkasteltuna.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon saivat sosionomi (AMK) Mirva-Riikka Tervo ja Anne-Mari Vuojärvi Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan tekemästään opinnäytetyöstä Innostavat tarinat. Kehitysvammaisten tarinapaja- ja e-kirjaprojekti.

Lue lisää.

Opinnäytepalkinto 2015

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi ensimmäisen sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Tampereella perjantaina 10.4.2015.

Pro gradu -tutkielmien sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Riika Heikkinen Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan pääaineeseen tekemästään gradusta ”Tänään koitan tällaista sosiaalisuutta” Toimijuuden kuvauksia yksinäisten korkeakouluopiskelijoiden virtuaalisessa keskusteluryhmässä.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Saara Laatinen Centria-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan tekemästään opinnäytetyöstä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

Lue lisää.

 

Top