Lehtiä ja artikkeleita

Sosiaalipedagogiikan alan lehtiä

European Journal of Social Education

International Journal of Social Pedagogy (UK)

Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria. (Espanja)

Quaderns d’animació i Educació Social (Espanja)

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja (Suomi)

Interfaces Científicas – Educação (Brasilia): Número temático: Pedagogia Social, v. 3, n. 1 (2014)

 

Artikkeleita (open source -artikkeleissa suora linkki tekstiin)

DalMaso, R. & Kuosmanen, V. 2008. Subjektiuden ja emansipaation edistäminen on 2000-luvun sosionomin sosiaalipedagogisen ammatin ja työn ydintä. Teoksessa Viinamäki, L. (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 2/2008, 35–48.

Filander, K. 2007. Sosiaalipedagogiikan uusi ajankohtaisuus. Teoksessa Hoikkala, T. & Sell, A. (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä! Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet. Julkaisuja 76. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. 90–114.

Filander, K. & Ryynänen, S. 2014. Aikuiskasvatus ja sosiaalipedagogiikka valtavirtojen haastajina. Teoksessa Kristiina Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret (toim.) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51. vuosikirja. Helsinki: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura & KSV, 54–81.

Hämäläinen, J. 2012. Social Pedagogical Eyes in the Midst of Diverse Understandings, Conceptualisations and Activities. International Journal of Social Pedagogy, 1(1).

Ryynänen, S. 2014. Os fundamentos de uma Pedagogia Social Crítica. Interfaces Científicas – Educação, 3(1), 45-56.

Ryynänen, S. 2012. É possível perder-se no universo socioeducativo? Notas sobre o campo da Educação Social e sobre seus diálogos internos. Revista Diálogos: pesquisa em extensão universitária. IV Congresso Internacional de Pedagogia Social: domínio epistemológico. 18 (2), 185–192.

Top