Lähteitä

Sosiaalipedagogiikan kirjallisuutta on saatavissa vielä varsin vähän suomen kielellä, mutta pohjoismaisia lähteitä on enemmän ja viime vuosina myös englanninkielinen kirjallisuus on lisääntynyt. Sosiaalipedagogisten lähteiden löytämisen helpottamiseksi tänne kootaan tietoa alan kirjallisuudesta, lehdistä ja yksittäisistä eri tahoilla ilmestyneistä artikkeleista. Lisäksi täältä löytyy sosiaalipedagogisissa tapahtumissa esitettyjä materiaaleja ja muita julkaisemattomia aineistoja, kuten kuvauksia opetusmenetelmistä.

Top