Seuran toiminta

Sosiaalipedagogiikan päivät

Seura järjestää vuosittain valtakunnalliset Sosiaalipedagogiikan päivät yhdessä sosiaalipedagogiikan alan koulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa. Päivien tavoitteena on tarjota alan toimijoille mahdollisuuksia perehtyä sosiaalipedagogisesti keskeisiin ja ajankohtaisiin teemoihin teorian, tutkimustiedon ja käytännön kokemusten näkökulmista. Päivät toimivat kohtaamispaikkoina alan kouluttajille, tutkijoille, käytännön työntekijöille ja opiskelijoille.

Sosiaalipedagogiikan illat

Seura järjestää Sosiaalipedagogiikan iltoja muutaman kerran vuodessa eri puolilla Suomea. Iltojen tarkoitus on sama kuin Sosiaalipedagogiikan päivien mutta paikallisella tasolla: pyritään kokoamaan yhteen sosiaalipedagogisesti keskeisistä teemoista kiinnostuneita paikallisia toimijoita kuulemaan, keskustelemaan ja kohtaamaan toisiaan.

Kouluttajatapaamiset

Seura järjestää kouluttajatapaamisia, joissa eri oppilaitosten edustajat voivat yhdessä pohtia sosiaalipedagogiikan koulutukseen liittyviä ajankohtaisia ja ajattomia kysymyksiä.

Opiskelijatapaamiset

Seura järjestää opiskelijatapaamisia, joissa eri oppilaitosten sosiaalipedagogiikan opiskelijat voivat kohdata toisiaan ja pohtia sosiaalipedagogiikan opiskeluun ja työelämään liittyviä kysymyksiä.

Top