Espanjalaisen Pedagogía Social – Revista Interuniversitária -lehden 30-vuotisjuhlanumero keskittyy maailman sosiaalipedagogiikkaan

caratula PS27:Maquetación 1Espanjalainen Pedagogía Social – Revista Interuniversitária -lehti perustettiin vuonna 1986, eli vuonna 2016 julkaisu juhlii jo 30-vuotista taivaltaan. Lehden kaksikielisessä juhlanumerossa perehdytään sosiaalipedagogiikkaan maailman eri kolkissa 11 artikkelin voimin. Artikkeleissa tarkastellaan sosiaalipedagogiikkaa Saksassa, Espanjassa, Venäjällä, Tanskassa, Suomessa & Ruotsissa, Uruguayssa, Brasiliassa, Isossa Britanniassa, USA:ssa, Japanissa ja Etelä-Afrikassa. Juhlanumeron johdantoartikkelin ovat kirjoittaneet monelle suomalaiselle sosiaalipedagogiikan toimijalle jo tutut professorit Juha Hämäläinen ja Xavier Úcar. Read more

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2014 on ilmestynyt

Tämänvuotinen aikakauskirja sisältää kiinnostavia artikkeleita mm. terapeuttisesta eetoksesta ja ekososiaalisesta hyvinvoinnista, useita katsauksia sekä Leena Kurjen kirja-arvioinnin Tommi Hoikkalan ja Petri Pajun Apina pulpetissa -kirjasta. Katso kirjan sisällysluettelo. Kirjaa voi tilata 20 euron hintaan Sari Miettiseltä, sari.miettinen(at)mamk.fi.

Professori Juha Hämäläisen pääkirjoitus “Sivistysyliopiston puolesta”:

Read more

Kohti sosiaalipedagogista ajattelua, toimintaa ja opetusta?

Elina Nivala
YTT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto (hoitovapaalla)

Me sosiaalipedagogiikan opettajat ja muut aiheesta kiinnostuneet kokoonnuimme viime perjantaina 21.11. Helsinkiin Tieteiden talon ullakolle kouluttajatapaamiseen pohtimaan, miten voisimme kehittää sosiaalipedagogiikan opetusta ja vahvistaa sen asemaa. Yhtenä lähtökohtana päivän työskentelylle oli jakamamme kokemus sosiaalipedagogiikan opettamisen vaikeudesta liittyen sosiaalipedagogiikan luonteeseen: jo puhuminen sosiaalipedagogiikan opettamisesta tuntuu sisältävän ristiriidan, sillä tietojen ja taitojen lisäksi sosiaalipedagogisen osaamisen kehittyminen vaatii sellaista ajattelun kehittymistä, jota ei suoranaisesti voi opettaa.

Read more

Paikallisyhteisöt mukaan tukemaan perheen ja työn yhteensovittamista

Niina Rahikka-Räsänen, YTM, hoitovapaalla

Suomessa on alkusyksynä puhuttu paljon työstä. Otsikoissa ovat esiintyneet esimerkiksi sanat työeläkeuudistus, työelämän laatu sekä työn ja perheen yhteensovittamisen haasteet. Tänä syksynä aikaansaatu työeläkeuudistus toi työelämään uusia määrällisiä muutoksia, mutta laadulliset uudistukset jäivät siitä puuttumaan, vaikka niitä toivottiinkin. Julkisessa keskustelussa työeläkeratkaisun esittelyn ohessa kyllä kyseltiin työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin teemojen perään, mutta sopijaosapuolilta ei tullut asiaan vastausta eläkeuudistuksen yhteydessä. Kärjistäen voisikin sanoa, että työnantajat ja työntekijät jätettiin yksin työelämän kehittämisen haasteiden keskelle – paineita työssä jaksamista tukeviin muutoksiin tulee sekä päättäjien, ammattijärjestöjen että median suunnalta, mutta mistä aloittaa ratkaisujen etsiminen?

Read more

Kouluttajatapaaminen 21.11.2014

Miten opettaa sosiaalipedagogiikkaa?

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry kutsuu suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivia sosiaalipedagogiikan alan opettajia, tutkijoita sekä muita sosiaalipedagogiikasta kiinnostuneita keskustelemaan sosiaalipedagogiikan koulutuksen opetussisällöistä ja opetusmenetelmistä. Read more

Top