Kohdeavustukset

Seura myöntää pienimuotoisia, stipendin luonteisia (maks. 500 e) avustuksia erilaisiin sosiaalipedagogisiin tarkoituksiin.

Tarkoitus:

Kohdeavustusta voi hakea

  • opinnäytetyön käytännön toteutuksen kuluihin (esim. aineistonkeruusta tai kehittämisprojektin toteutuksesta aiheutuvat kulut)
  • kotimaisen tai kansainvälisen konferenssin tai vastaavan tapahtuman osallistumiskuluihin, jos on oma sosiaalipedagogiikkaan liittyvä esitys tapahtumassa
  • muuhun luonteeltaan käytännölliseen tai tieteelliseen sosiaalipedagogiseen toimintaan

Kohdeavustuksen saamisen kriteerinä on, että avustettava toiminta on lähestymistavaltaan sosiaalipedagoginen ja se tuo esiin sosiaalipedagogiikan teoriaa ja/tai käytäntöä kiinnostavalla ja uusia hyödyntämismahdollisuuksia avaavalla tavalla.

Kaikkiin avustettaviin tarkoituksiin tulee liittyä jokin sosiaalipedagoginen ”ulostulo”, julkaisu, nettikirjoitus, tapahtuma, luova esitys tms.

Avustusta ei myönnetä pelkästään materiaalihankintoihin tai korvauksena käytetystä ajasta tai menetetystä ansiotulosta.

Kuka voi hakea: kuka tahansa sosiaalipedagogiikasta kiinnostunut, myös yhteisö (ei kuitenkaan seuran hallituksen jäsen)

Hakuaika: Jatkuva haku, hakemukset käsitellään hakemuksen jättämistä seuraavassa seuran hallituksen kokouksessa (kokoukset noin 6 kertaa vuodessa).

Hakemus:
Vapaamuotoinen kirjallinen hakemus, joka lähetetään sähköpostitse seuran varapuheenjohtajalle (voitto.kuosmanen@lapinamk.fi). Hakemuksesta tulee käydä ilmi: henkilö- ja yhteystiedot, haettavan avustuksen kohde, toimintasuunnitelma, erittely kustannuksista, joihin avustusta haetaan, ja toteutuksen arvioitu aikataulu. Lisäksi perustelu, miksi Suomen sosiaalipedagogisen seuran tulee tukea tätä tarkoitusta.

Myönnettävän avustuksen määrä:
Seuran hallitus määrittelee avustuksen määrän tapauskohtaisesti hallituksen kokouksessa, jossa ko. hakemus käsitellään ottaen huomioon paitsi avustuskohteen itsessään myös seuran taloudellisen tilanteen.

Raportointi:
Avustuksensaaja sitoutuu kirjoittamaan blogikirjoituksen www.sosiaalipedagogiikka.fi- verkkosivulle avustetusta kohteesta (eli opinnäytetyöstään, konferenssista, johon osallistui, toiminnasta, jonka toteutti jne.)

Top