Sosiaalipedagoginen aikakauskirja

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry julkaisee Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa (ISSN 1457-2168), joka ilmestyy kerran vuodessa syksyisin. Aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia sekä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalle on myönnetty joulukuussa 2014 Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV)  vertaisarviointitunnus. Tunnus kertoo, että Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vertaisarviointi toteutetaan kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) aikakauskirja on tasolla 1.

VA_tunnus_tekstein_iso

Vuosikirjasta 2017 lähtien aikakauskirja ilmestyy verkkojulkaisuna, joka on vapaasti luettavissa ja jaettavissa osoitteessa https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/.

Tilaaminen

Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vanhoja numeroita voi tiedustella ja tilata painettuna osoitteesta sari.miettinen(at)mamk.fi. Saatavilla olevien vanhojen numeroiden hinta on 20 euroa (sisältää postituskulut).

Kirjoittaminen

Kaikki sosiaalipedagogiikan asiantuntijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi aikakauskirjassa. Kirjoittajakutsut löytyvät osoitteesta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka, kirjoittajaohjeet tarkemmin osoitteesta https://journal.fi/sosiaalipedagogiikka/about/submissions.

Tähän mennessä ilmestyneet aikakauskirjat

Top