Sosiaalipedagogiikan säilyttäminen itsenäisenä oppiaineena Itä-Suomen yliopistossa

Suomen yliopistot UNIFI ry julkaisi 25.3.2015 Strategia- ja vaikuttavuushankkeensa loppuraportin, jossa ehdotetaan muutoksia yliopistojen rakenteisiin tutkimuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa. Loppuraportin valmistelleet työryhmät pohtivat muutoksia muun muassa yhteiskuntatieteissä, joiden osalta julkaistiin Yhteiskuntatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi -raportti.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) sosiaalipedagogiikan oppiaineen osalta loppuraportissa esitettiin, että sosiaalipedagogiikka integroitaisiin jatkossa sosiaalityön oppiaineeseen. Suomen sosiaalipedagogisen seuran hallituksessa huolestuttiin raportista ja laadittiin kannanotto sosiaalipedagogiikan säilyttämisestä itsenäisenä oppiaineena UEF:n yhteiskuntatieteiden opetuksessa. UEF on tällä hetkellä ainoa yliopisto Suomessa, missä sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella pääaineena.

Kannanotto lähetettiin UEF:n rehtori Jukka Mönkköselle, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Harri Siiskoselle sekä yhteiskuntatieteiden laitoksen johtaja Juha Hämäläiselle. UEF:n johto vastasi Suomen sosiaalipedagogisen seuran hallitukselle, että UEF:n koulutusrakenteita kehitettäessä sosiaalipedagogiikalla tulee jatkossakin olemaan vahva, itsenäinen rooli yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden joukossa. Siiskonen totesi sähköpostivastauksessaan seuran puheenjohtaja Elina Nivalalle 26.5.2015, että tulevaisuudessakin sosiaalipedagogiikkaa on mahdollista opiskella niin pää- kuin sivuaineenakin.

Suomen sosiaalipedagogisen seuran hallitus julkaisee tässä kannanottonsa, jotta siitä kiinnostuneet pääsevät siihen tutustumaan. Kannanotossa sekä luodataan sosiaalipedagogiikan käsitteen ja oppiaineen historiaa että tuodaan esille niiden nykyistä merkitystä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Myös Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan opiskelijat ovat tehneet asiasta oman kannanottonsa ja sen voi lukea täältä.

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:n hallituksen puolesta,

Elina Nivala, Niina Rahikka-Räsänen & Sanna Ryynänen

Top