Opinnäytepalkinto

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry jakaa vuosittain keväällä Sosiaalipedagogiikan päivien yhteydessä opinnäytetyöpalkinnon sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle opinnäytetyölle. Vuodesta 2018 alkaen palkinto jaetaan vuorovuosina pro gradu -tutkielmalle ja amk-perustutkinnon/ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteelle. Osallistua voivat opinnäytteet, jotka on hyväksytty kahden edellisen vuoden aikana Suomessa. Kielenä voi olla joko toinen kotimaisista kielistä tai englanti. Tutkielmien tulee olla hyväksytty opinnäytteeksi vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur tai 4.

Opinnäytepalkinto 2020

Vuoden 2020 opinnäytepalkinto annetaan ammattikorkeakoulun opinnäytteelle. Palkinto jaetaan kevään 2020 Sosiaalipedagogiikan päivien yhteydessä Kuopiossa. Opinnäytepalkinnon saajaksi voi ehdottaa ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, joka on hyväksytty 1.1.2018–31.12.2019 Suomessa.

Opinnäytetyö tulee lähettää sähköpostitse pdf-tiedostona viimeistään perjantaina 31.1.2020 klo 16 mennessä. Työn voi lähettää joko opinnäytteen tekijä itse tai hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen. Työt lähetetään Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:n varapuheenjohtajalle Voitto Kuosmaselle, voitto.kuosmanen(at)lapinamk.fi.

Lue lisää opinnäytepalkintokutsusta.

Opinnäytepalkinto 2019

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi viidennen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Helsingissä perjantaina 29.3.2019. Vuoden 2019 opinnäytepalkinto myönnettiin vuoden 2017 tai 2018 aikana hyväksytylle pro gradu -tutkielmalle. Palkinnon sai kaksi ansiokasta otteeltaan sosiaalipedagogista pro gradu ‑tutkielmaa:

Lisäksi tuomaristo halusi myöntää kunniamaininnan Päivikki Rapon pro gradu -tutkielmalle “You can’t live only eating and then sleeping, you have to do something.” Etnografinen tutkimus kansalaisena toimimisesta vastaanottokeskuksen arjessa, joka on tehty Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa sosiaalipedagogiikan pääaineeseen.

Lue lisää.

Opinnäytepalkinto 2018

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Kemissä 23.3.2018.

Vuoden 2018 opinnäytepalkinto annettiin ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyölle. Palkinnon saivat Sari Lämsä ja Tuija Tuliharja Lapin ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa tekemästään opinnäytetyöstä Vapaat kädet ja vapaa mieli. Toiminnallinen taidelähtöisiin ja osallistaviin menetelmiin sekä Green Care-ajatteluun pohjautuva nuorten aikuissosiaalityön asiakkaiden leiri kuntoutuksen menetelmänä.

Opinnäytepalkinto 2017

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Mikkelissä perjantaina 7.4.2017.

Pro gradu -tutkielmien sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai YTM Tapani Kokkonen Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan pääaineeseen tekemästään gradusta Aito dialogi ja kommunikatiivinen toiminta. Täyttä vuorovaikutusta etsimässä.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Saija Pellikka Humanistisen ammattikorkeakoulun nuoriso- ja järjestötyön koulutusohjelmaan tekemästään opinnäytetyöstä Minäpystyvyydestä mepystyvyyteen. Yhteisöllisyyden mahdollisuusrakenteet asumispalveluyksikössä.

Lue lisää.

Opinnäytepalkinto 2016

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Turussa perjantaina 22.4.2016.

Pro gradu -tutkielmien sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai YTM Anu Nordbäck Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan pääaineeseen tekemästään gradusta Ferdinand Tönniesin solidaarisuuden käsite sosiaalipedagogiikan yleisen ja erityisen tehtävän näkökulmasta tarkasteltuna.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon saivat sosionomi (AMK) Mirva-Riikka Tervo ja Anne-Mari Vuojärvi Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan tekemästään opinnäytetyöstä Innostavat tarinat. Kehitysvammaisten tarinapaja- ja e-kirjaprojekti.

Lue lisää.

Opinnäytepalkinto 2015

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi ensimmäisen sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Tampereella perjantaina 10.4.2015.

Pro gradu -tutkielmien sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Riika Heikkinen Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan pääaineeseen tekemästään gradusta ”Tänään koitan tällaista sosiaalisuutta” Toimijuuden kuvauksia yksinäisten korkeakouluopiskelijoiden virtuaalisessa keskusteluryhmässä.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Saara Laatinen Centria-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan tekemästään opinnäytetyöstä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

Lue lisää.

 

Top