Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:n opinnäytepalkinto 2015

Oletko tehnyt sosiaalipedagogisen gradun / ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tai tiedätkö sellaisen tekijän? Suomen sosiaalipedagoginen seura ry jakaa kevään 2015 Sosiaalipedagogiikan päivien yhteydessä opinnäytetyöpalkinnon sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle pro gradu -tutkielmalle tai amk-perustutkinnon / ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteelle. Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto jaetaan nyt ensimmäisen kerran. Read more

Sosiaalipedagogiikan päivät 2015 – esitelmäkutsu

Vuoden 2015 Sosiaalipedagogiikan päivät järjestetään Tampereella 9.–10.4.2015. Seminaari koostuu kutsutuista pääesitelmistä, teemallisista pienryhmäsessioista ja työryhmistä. Esityksissä ja työryhmissä tarkastellaan laaja-alaisesti sosiaalipedagogisen teorian, tutkimuksen ja käytäntöjen ajankohtaisia kysymyksiä.

Seminaarin työryhmissä esitellään ajankohtaista sosiaalipedagogista tutkimusta ja keskustellaan siitä. Haluamme kutsua ja kannustaa erityisesti gradu- ja opinnäytetyövaiheessa olevia sosiaalipedagogiikan opiskelijoita tai sosiaalipedagogista opinnäytetyötä tekeviä sekä sosiaalipedagogisesti orientoituneita jatko-opiskelijoita osallistumaan työryhmiin esitelmän pitäjänä. Esitelmä voi käsitellä jo valmistunutta, työn alla olevaa tai vasta tutkimussuunnitelmavaiheessa olevaa tutkimusta.

Read more

Sosiaalipedagogiikan päivät 2015 – teoria kohtaa käytännön

Aika: 9.–10.4.2015

Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, Tampere

Päivien tarkoituksena on paneutua siihen, mitä käytännön ja teorian vuorovaikutus tarkoittaa sekä käytännön ihmisten että tutkijoiden ja teoreetikoiden näkökulmasta. Tätä vuorovaikutusta pyritään vahvistamaan saattamalla teorian ja käytännön ihmisiä yhteen, tukemalla osallistujia tunnistamaan ja rakentamaan omia käyttöteorioitaan ja konkretisoimalla elävien esimerkkien avulla käsitteiden elämää käytännössä. Päivät järjestää Suomen sosiaalipedagoginen seura ry yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lue lisää.

 

 

Kouluttajatapaaminen 21.11.2014

Miten opettaa sosiaalipedagogiikkaa?

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry kutsuu suomalaisissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toimivia sosiaalipedagogiikan alan opettajia, tutkijoita sekä muita sosiaalipedagogiikasta kiinnostuneita keskustelemaan sosiaalipedagogiikan koulutuksen opetussisällöistä ja opetusmenetelmistä. Read more

Top