Suomen sosiaalipedagoginen seura ry vahvistaa toimintansa eettisyyttä

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry päätti hallituksensa työseminaarissa 12.11.2016 vahvistaa sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa keskeisten arvojen, kuten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, vastuullisuuden sekä luonnon ja ympäristön kunnioittamisen, näkymistä oman toimintansa puitteissa tehtävissä valinnoissa. Tämä tarkoittaa erilaisten seuran toimintaan liittyvien päätösten entistä tietoisempaa pohdintaa ja niiden laajempien merkitysten monipuolisempaa reflektointia, esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Tasa-arvo ja moninäkökulmaisuus: Seuran toiminnassa ja tilaisuuksissa, esimerkiksi Sosiaalipedagogiikan päivillä ja kouluttajatapaamisissa, sitoudutaan asiantuntija- ja puhujavalinnoissa mahdollisimman tasa-arvoisiin käytäntöihin. Tämä tarkoittaa sukupuolen, ihonvärin, yms. kirjon ja moninaisuuden ottamista huomioon valinnoissa.
  • Tiedon avoimuus: Valmistellaan Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan siirtymää Open Access -verkkojulkaisemiseen.
  • Saavutettavuus: Seuran maksullisten tilaisuuksien hinnat pidetään kohtuullisina ja huomioidaan tilaisuuksien saavutettavuus myös niille, jotka eivät ole palkkatyössä. Esimerkiksi Sosiaalipedagogiikan päivillä otettiin vuonna 2015 käyttöön opiskelijahinnan rinnalle oma hintakategoria muille työelämän ulkopuolella oleville (esim. työttömät, eläkeläiset). Sosiaalipedagogiikan päivillä pyritään aina mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös maksutonta kotimajoitusta.
  • Esteettömyys: Huomioidaan tilojen esteettömyys seuran tilaisuuksissa entistä paremmin. Selvitetään käytettävien tilojen esteettömyys aina ennen niiden varaamista ja kerrotaan esteettömyydestä tapahtumaviestinnän yhteydessä.
  • Maantieteellinen tasa-arvo: Pidetään verkkokokouksia ja kehitetään tilaisuuksien tarjoamista myös verkkovälitteisesti sekä järjestetään Sosiaalipedagogiikan iltoja ympäri Suomea. Pyrkimällä pois Helsinki-keskeisyydestä mahdollistetaan se, että eri puolilta Suomea olevat osallistujat ovat mahdollisimman tasavertaisessa asemassa osallistumisen vaatiman ajan ja kustannusten suhteen.
  • Ekologisuus: Verkkokokousten ja verkkovälitteisten tilaisuuksien avulla tuetaan ”turhan” matkustamisen välttämistä. Suositaan julkisia kulkuvälineitä matkakustannusten korvaamisessa. Kannustetaan kulloinkin ekologisesti kestävimmän liikennevälineen valintaan, jos se on vain ajankäytöllisesti mahdollista.
  • Kestävä ruoantuotanto: Seuran toimintaan liittyvissä ruokatarjoiluissa suositaan lähiruokaa, luomua, reilun kaupan tuotteita / eettisiä tuottajia sekä kasvis-/vegaanista ruokaa.
  • Kumppanien eettisyys: Suositaan toimintaperiaatteiltaan mahdollisimman eettisiksi osoittautuneita kumppaneita ja palveluntarjoajia sekä mahdollisuuksien mukaan pieniä paikallisia toimijoita.
Top