Kirjoittajakutsu: Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2017

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry etsii kirjoittajia julkaisemansa Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuoden 2017 vuosikirjaan.

Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalla on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.

Artikkelit (pituus enintään 5000 sanaa) ovat teoreettiseen analyysiin tai tieteelliseen teoriaan ja sitä tukevaan empiiriseen tutkimukseen perustuvia kirjoituksia. Katsaukset (pituus enintään 2500 sanaa) ovat käytännön työhön ja toimintaan liittyviä, artikkeleita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirja-arviot (pituus enintään 1500 sanaa) tarkastelevat sosiaalipedagogista ja lähialojen ajankohtaista kirjallisuutta. Puheenvuorot ovat eri tilaisuuksissa pidettyjä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia esityksiä, esimerkiksi lektioita. Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimituskunta arvioi katsaukset, kirja-arviot ja puheenvuorot ja antaa niistä palautteen. Artikkelit käyvät läpi sokkoperusteisen vertaisarvioinnin.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan vuosikirjan 2017 tekemiseen, lähetä lyhyt, enintään 200 sanan kuvaus teksti-ideastasi toimitussihteeri Elina Nivalalle (elina(at)nivala.net) pe 10.2.2017 mennessä. Tekstien valinnasta vuosikirjaan ilmoitetaan viikolla 7. Valmiit artikkelit tulee lähettää toimitussihteerille viimeistään to 13.4.2017. Katsausten ja kirja-arvioiden viimeinen palautuspäivä on su 7.5.2017, puheenvuorojen ti 1.8.2017. Määräaikojen jälkeen saapuneita tekstejä ei huomioida toimitusprosessissa. Vuoden 2017 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja julkaistaan loka-marraskuussa 2017.

Top