Sosiaalipedagoginen aikakauskirja

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry julkaisee Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa (ISSN 1457-2168), joka ilmestyy kerran vuodessa syksyisin. Aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia sekä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalle on myönnetty joulukuussa 2014 Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV)  vertaisarviointitunnus. Tunnus kertoo, että Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vertaisarviointi toteutetaan kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

VA_tunnus_tekstein_iso

Tilaaminen

Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan hinta on 20 euroa (sisältää postituskulut). Sen voi tilata sähköpostitse osoitteesta sari.miettinen(at)mamk.fi.

Vuodesta 2017 lähtien kirja ilmestyy verkkojulkaisuna (open access), ilmestymisajankohta joulukuu.

Kirjoittaminen

Kaikki sosiaalipedagogiikan asiantuntijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi aikakauskirjassa.

Toimituskunta ja refereekäytännöt

 

Tähän mennessä ilmestyneet aikakauskirjat

Top