Sosiaalipedagogiikan päivät huipensivat rasisminvastaisen viikon

Laura Montonen ja Juuso Perttilä LUT-yliopistosta kirjoittivat blogitekstin Sosiaalipedagogiikan päivien päätteeksi:

Suomen Sosiaalipedagoginen seura ry yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi yksikön kanssa järjestivät Sosiaalipedagogiikan päivät 2021 teemalla ” Kohti antirasistista sosiaalipedagogiikkaa.” Kaksipäiväinen tapahtuma ajoittui sopivasti rasisminvastaisen viikon päätteeksi.

Read more

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2021

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry palkitsee vuorovuosittain sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovan ja kehittävän pro gradu -tutkielman tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön.

Vuoden 2021 opinnäytepalkinto annetaan pro gradu -tutkielmalle. Palkinto jaetaan kevään 2021 Sosiaalipedagogiikan päivien yhteydessä. Päivät järjestetään verkossa 18.–19.3.2021

Read more

Blogi: Sosiaalipedagogiikkaa verkossa

Sofia Rönkkö
YTM, sosiaalipedagogiikan jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

Sosiaalipedagogiikka sanana koostuu kahdesta sanasta: sosiaalinen ja pedagogiikka. Elina Nivala ja Sanna Ryynänen määrittelevät ”Sosiaalipedagogiikka – Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa” (2019) -kirjassa kuinka sosiaalinen ymmärretään kolmella tavalla – ensiksi se on ihmisten välistä yhteisöllistä vuorovaikutusta yhteiselämässä ja yhteisössä, toiseksi ihmisten kasvua ja kasvatusta yhteiskunnallisissa suhteissa, ja kolmanneksi huono-osaisten yhteiskunnallista auttamista. Pedagogiikka toisaalta ymmärretään kasvun ja kasvatuksen tukemisena. Tämän määritelmän pohjalta voisi helposti ajatella, että sosiaalipedagogiikka käytännöllisenä tieteenä ohjaa meitä kohtaamaan ihmisiä lähikontakteissa. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että sosiaalipedagogiikka ilmenee ensisijaisesti ajattelutapana, joka sovelletaan käytännössä. Kuinka tämä ajattelutapa voisi toimia verkossa?

Read more

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2020 sosionomi (AMK) Tiina Kuroselle

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi kuudennen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon verkkokonferenssina järjestetyillä Sosiaalipedagogiikan päivillä perjantaina 20.3.2020. Palkinto myönnetään sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle opinnäytteelle, vuorovuosina pro gradu -tutkielmalle ja amk-perustutkinnon/ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteelle.

Tänä vuonna palkinnon sai Tiina Kurosen ansiokas ja otteeltaan sosiaalipedagoginen amk-perustutkinnon opinnäytetyö Orimattilan hyväntekeväisyysyhdistys ry:n toiminnan kehittäminen käyttäjälähtöisesti yhteissuunnittelun keinoin, joka on tehty Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomi amk -tutkintoon, sosiaalipedagogisen aikuistyön linjalle.

Read more

Verkkokonferenssin järjestämisestä opittua – Sosiaalipedagogiikan päivät 2020

Collaborate opastus 2 (2)Erja Anttonen, Elina Nivala, Sanna Ryynänen ja Maria Seilo 

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry on järjestänyt Sosiaalipedagogiikan päivät -konferenssia vuodesta 1997 lähtien. Konferenssi toteutetaan nykyään yleensä maaliskuun loppupuolella jossakin suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Vuoden 2020 Sosiaalipedagogiikan päivät oli tarkoitus järjestää Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 19.–20.3.2020 yhdessä Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteiskuntatieteiden laitoksen ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa. Konferenssia edeltävällä viikolla koronakriisi alkoi Suomessakin kiristyä. Torstaina 12.3. eli tasan viikko ennen konferenssin alkua järjestelytoimikunta teki päätöksen, että konferenssi muutetaan avoimeksi verkkokonferenssiksi, johon on vapaaehtoinen osallistumismaksu. Tässä tekstissä käymme lessons learned -hengessä läpi niitä asioita, jotka havaitsimme olennaisiksi konferenssin onnistumisen näkökulmasta järjestäessämme verkkokonferenssia ensimmäistä kertaa. Toivomme muistiin kirjaamiemme huomioiden olevan avuksi muille vastaavassa muutostilanteessa oleville tai alusta saakka verkkokonferenssia suunnitteleville. Tekstin lopusta löytyy tiivis muistilista asioista, jotka kokemuksemme mukaan kannattaa ottaa huomioon verkkokonferenssia toteutettaessa. 

Read more

Top