Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2021

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry palkitsee vuorovuosittain sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovan ja kehittävän pro gradu -tutkielman tai ammattikorkeakoulun opinnäytetyön.

Vuoden 2021 opinnäytepalkinto annetaan pro gradu -tutkielmalle. Palkinto jaetaan kevään 2021 Sosiaalipedagogiikan päivien yhteydessä. Päivät järjestetään verkossa 18.–19.3.2021

Opinnäytepalkinnon saajaksi voi ehdottaa pro gradu -tutkielmaa, joka on hyväksytty 1.1.2019–31.12.2020 Suomessa. Kielenä voi olla joko toinen kotimaisista kielistä tai englanti. Tutkielman tulee olla hyväksytty vähintään arvosanalla 4 tai magna cum laude approbatur.

Työn teemaa ei ole rajattu, mutta sen tulee olla lähestymistavaltaan sosiaalipedagoginen, eli:

  • työssä tarkastellaan jotakin sosiaalipedagogisesti merkittävää ilmiötä
  • se liittyy selvästi sosiaalipedagogiseen keskusteluun
  • se tuo esiin sosiaalipedagogiikan teoriaa ja/tai käytäntöä kiinnostavalla ja uusia hyödyntämismahdollisuuksia avaavalla tavalla.

Opinnäytepalkinnon saajan valitsee Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:n hallituksen nimittämä palkintotuomaristo.

Opinnäytetyö tulee lähettää sähköpostitse pdf-tiedostona viimeistään perjantaina 5.2.2021 klo 16 mennessä. Työn voi lähettää joko opinnäytteen tekijä itse tai hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen. Työt lähetetään Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:n hallituksen jäsenelle Tatu Tossavaiselle, tatu.tossavainen[at]nuortenpalvelu.fi.

Opinnäytetyön ohessa toimitetaan seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)
  • maininta, missä oppilaitoksessa työ tehty ja hyväksytty, mihin tutkintoon se on tehty, kuka on työn ohjaaja(t), mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin
  • tiivistelmä suomeksi / ruotsiksi ja englanniksi (1 sivu)

Osallistumalla kisaan tekijä antaa suostumuksensa opinnäytetyön julkaisuun sosiaalipedagogiikka.fi -sivustolla, mikäli työ palkitaan.

Lisätietoja: seuran puheenjohtaja Elina Nivala, elina[at]nivala.net

Top