Sosiaalipedagogiikan päivät 2021

– kohti antirasistista sosiaalipedagogiikkaa

Aika: 18.–19.3.2021

Paikka: Verkkokonferenssi (osallistumislinkit lähetetään ilmoittautuneille)

In English

Antirasismi on aktiivista toimintaa rasismin vähentämiseksi ja vastustamiseksi omassa toimintaympäristössä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Rasismi ei vähene sillä, että ajattelemme itse toimivamme ei-rasistisesti, sillä rasismia on ympärillämme yhteiskunnan rakenteissa, kulttuurissa, organisaatioiden toimintatavoissa ja niin edelleen. Myös oma ajattelumme ja toimintamme voi olla rasistista, vaikka emme sitä tarkoittaisi. Siksi tarvitaan rasismin tunnistamista ja tiedostamista sekä omassa toiminnassa että toimintaympäristöissä.

Vuoden 2021 Sosiaalipedagogiikan päivillä otamme suunnan kohti antirasistista sosiaalipedagogiikkaa pysähtymällä ensin kuulemaan ja keskustelemaan rasismista ja antirasismista sekä reflektoimaan kriittisesti itseämme, toimintaamme, yhteisöjämme ja yhteiskuntaamme. Miten sosiaalipedagoginen toimija voi omassa työssään, tutkimuksessaan, kansalaistoiminnassaan, elämässään – omissa kohtaamisissaan muiden kanssa – vastustaa ja vähentää rasismia?

Ohjelma

Tutkimustyöryhmien abstraktikirja /Book of Abstracts

Esitelmäkutsu: Päivien tutkimustyöryhmissä osallistujat esittelevät ajankohtaista sosiaalipedagogista ja sosiaalipedagogisesti kiinnostavaa tutkimusta ja keskustelevat siitä. Esiteltävän tutkimuksen ei tarvitse liittyä päivien teemaan. Haluamme kutsua ja kannustaa erityisesti gradu- ja opinnäytetyövaiheessa olevia sosiaalipedagogiikan opiskelijoita sekä sosiaalipedagogisesti orientoituneita jatko-opiskelijoita osallistumaan työryhmiin esitelmän pitäjänä. Esitelmä voi käsitellä jo valmistunutta, työn alla olevaa tai vasta tutkimussuunnitelmavaiheessa olevaa tutkimusta.

Työpajakutsu: Käytännön työpajoissa tutustutaan sosiaalipedagogisen ja sosiaalipedagogisesti kiinnostavan toiminnan käytäntöihin toimijoiden itsensä esitteleminä. Kutsumme antirasistista työtä tekeviä, sitä kehittäviä ja/tai siihen liittyviä kysymyksiä käsitteleviä toimijoita pitämään työpajaa, jossa he kertovat omasta työstään ja työtavastaan ja/tai herättelevät työpajan osallistujia pohtimaan omaa suhdettaan rasismiin ja mahdollisuuksiaan antirasistiseen toimintaan.

Ilmoittautuminen

***

Päivät järjestää Suomen sosiaalipedagoginen seura ry yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Top