Sosiaalipedagogiikan päivät – KORONAVIRUSTILANNE

Sosiaalipedagogiikan päivien järjestelytoimikunta seuraa tiiviisti koronavirustilannetta. Itä-Suomen yliopiston tämänhetkinen ohjeistus on, että kotimaiselle osallistujakunnalle suunnattuja konferensseja ja kokoontumisia ei ole tässä vaiheessa syytä rajoittaa. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja päivitämme tiedon päivien järjestämisestä perjantaina 13.3.

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2020

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry jakaa vuosittain keväällä opinnäytetyöpalkinnon sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle opinnäytetyölle. Vuoden 2020 opinnäytepalkinto annetaan ammattikorkeakoulun opinnäytteelle. Palkinto jaetaan kevään 2020 Sosiaalipedagogiikan päivien yhteydessä Kuopiossa. Opinnäytepalkinnon saajaksi voi ehdottaa ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, joka on hyväksytty 1.1.2018–31.12.2019 Suomessa. Read more

Sosiaalipedagogiikan päivät 2020: ohjelma ja esitelmäkutsu julkaistu

Sosiaalipedagogiikan päivät 2020 järjestetään 19. – 20.3.2020 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella teemalla ekososiaalinen sivistys ja vastuu. Elämme yhä syvenevän ekologisen kriisin ja samalla kasvavan ekologisen tietoisuuden aikaa. Ekologisten kysymysten huomioiminen edellyttää myös kasvatuksen ja inhimillisen hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivän työn perustusten ravistelua ja uudelleenajattelua. Sosiaalipedagogiikan päivillä paneudutaan ekososiaalisen sivistyksen ja vastuun kysymyksiin ekososiaalisen kasvatusajattelun keskeisten suomalaisten asiantuntijoiden johdattamina.

Päivien ohjelma ja esitelmäkutsu on julkaistu päivien sivuilla http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/sosiaalipedagogiikan-paivat-2020/.

 

Kirjoittajakutsu 2020

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2020 – kirjoittajakutsu

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry etsii kirjoittajia julkaisemansa Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuoden 2020 vuosikirjaan, joka julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna journal.fi-palvelussa syksyllä 2020.

Read more

Sosiaalipedagogiikan alan väitöstilaisuus 15.11.2019 Kuopiossa

VTL Eeva Timonen-Kallion sosiaalipedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja Professional residential child care practice – empirical investigations and theoretical conceptualization as social pedagogy informed expertise tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä toimii professori Maritta Törrönen Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Aika ja paikka: 15.11. klo 12, CA102, Canthia, Kuopion kampus, Itä-Suomen yliopisto

Lue väitöstiedote.

Hiljaiselo päättyy

Sosiaalipedagogiikka.fi-sivustolla on ollut keväästä lähtien päivitystauko johtuen teknisistä ongelmista. Ne on nyt vihdoin selvitetty, joten sivuja pystytään jälleen päivittämään. Esimerkiksi blogikirjoituksia voi tarjota julkaistavaksi (osoitteeseen elina(at)nivala.net).

Kirjoittajakutsu: Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2019

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja julkaisee vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden lisäksi vertaisarvioimattomia katsauk­sia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja. Vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa lehden toimituskunta päätti vahvistaa lehden roolia ajankohtaisia aiheita käsittelevänä keskustelufoorumina, mikä on ollut perustamisesta saakka lehden yksi toiminta-ajatus ja mitä toteuttamaan erityinen puheenvuoroja-osasto perustettiin.

Read more

Sosiaalipedagogiikan päivät 2019 – sosiaalipedagogiikka kouluissa

Sosiaalipedagogiikan päivät 2019 järjestetään 28.–29.3.2019 Helsingissä Arcada-ammattikorkeakoulun tiloissa Arabianrannassa. Päivien teemana on sosiaalipedagogiikka kouluissa. Koulun ja koulutuksen ympäristöt ovat tärkeitä sosiaalipedagogisen työn ja tutkimuksen alueita. Perinteisesti koulu on varsin yleisesti mielletty paikaksi, johon sosiaalipedagogiikka ei kuulu, mutta nykyisin asia nähdään toisin. Koulu on keskeinen oppimis- ja kasvuympäristö ja tärkeä sosiaalisen elämän kenttä lasten ja nuorten elämässä, ja sen tehtävänä on tukea kasvua yhteiskunnan jäsenyyteen. Se on siten monella tavoin luonteva paikka sosiaalipedagogiselle työlle, ja sosiaalipedagogisesta ajattelusta löytyy paljon näkökulmia koulun kasvatustyön ja sosiaalisen todellisuuden ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Koulu on myös moniammatillinen työympäristö, jonka toimijoista monet voivat tehdä työtään sosiaalipedagogisella työotteella, opettajien lisäksi esimerkiksi koulukuraattorit, -nuorisotyöntekijät, -sosionomit ja -terveydenhoitajat. Vuoden 2019 sosiaalipedagogiikan päivillä katse suunnataan koulumaailmaan laajasti ymmärrettynä, sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja toimintaan kouluissa niin perus- ja lukiokoulutuksen kuin ammatillisen koulutuksenkin piirissä. Päivien aikana tarkastellaan sekä opettajuutta että muiden koulun toimijoiden työtä (mahdollisena) sosiaalipedagogisena toimintana.

Lue lisää päivistä.

Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 5.10.2018

Sosiaalipedagogiikka ja koulutuksen poliittisuus

Aika: pe 5.10.2018 klo 10.00–15.00

Paikka: TAMK, Kuntokatu 3, Tampere

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry kutsuu suomalaisissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja kolmannella sektorilla toimivia, sosiaalipedagogiikasta kiinnostuneita kouluttajia, opettajia, tutkijoita ja muita toimijoita keskustelemaan sosiaalipedagogiikan koulutuksen poliittisuuteen liittyvistä teemoista: Voiko koulutus olla tai pitäisikö sen olla yhteiskunnallisesti kantaaottavaa? Pitäisikö meidän kasvattaa yhteiskunnallisesti ja globaalisti tiedostavia, vastuuntuntoisia ja toimivia sosiaalipedagogisia toimijoita? Vai onko koulutuksen tehtävänä jakaa tietoa ja tukea ymmärryksen kehittymistä sosiaalisista ilmiöistä ilman sen laajempia vaikuttamispyrkimyksiä? Kouluttajatapaamisen tarkoituksena on yhteisen keskustelun avulla avata näkymää koulutuksen poliittisuuteen. Kouluttajatapaaminen tarjoaa foorumin ajatusten vaihtoon, ideointiin, tunnusteluun ja epäilyyn. Yhdessä voimme myös tunnistaa aiheeseen liittyviä kehittämistarpeita, haasteita ja mahdollisuuksia.

Read more

Top