Sosiaalipedagogiikan päivät 2020

– ekososiaalinen sivistys ja vastuu

Aika: 19.–20.3.2020

Paikka: Verkkokonferenssi: https://eu.bbcollab.com/guest/1fe8ecdd538443579749befa44b4f625

Ohje verkkokonferenssiin osallistumiseen

***

Elämme yhä syvenevän ekologisen kriisin ja samalla kasvavan ekologisen tietoisuuden aikaa. Ekologisten kysymysten huomioiminen edellyttää myös kasvatuksen ja inhimillisen hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivän työn perustusten ravistelua ja uudelleenajattelua. Vuoden 2020 sosiaalipedagogiikan päivillä näkökulmaksi tähän otetaan ekososiaalinen ajattelu. 

Ekososiaalisen ajattelun mukaan ekologiset ja sosiaaliset ilmiöt ja ongelmat ovat kytköksissä toisiinsa. Yksilöllinen ja yhteiskunnallinen hyvinvointi kietoutuvat maailmanlaajuisiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin ja ekologisen kestävyyden rajoihin. Kun ekososiaalista näkökulmaa sovelletaan sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja toimintaan, huomio kohdistuu sosiaalisen hyvinvoinnin ekologisiin ehtoihin paikallisesti ja globaalisti sekä kasvatuksen mahdollisuuksiin lisätä tietoisuutta niistä ja muuttaa suhdetta luontoon ja ei-inhimillisiin eläimiin, eli vahvistaa ekososiaalista sivistystä ja edistää ekologisesti vastuullista toimijuutta. Myötätunto ja vastuunkanto suunnataan toisista ihmisistä myös muihin elollisiin olentoihin ja luonnonympäristöihin. Hyvinvoinnin aineellisen tukemisen rinnalla etsitään mahdollisuuksia tukea hyvinvoinnin aineettomia edellytyksiä, kuten yhdessäoloa, osallistumista ja itsensä ilmaisemista. Sosiaalipedagogiikan päivillä 2020 Kuopiossa paneudutaan ekososiaalisen sivistyksen ja vastuun kysymyksiin sosiaalipedagogisessa työssä ja tutkimuksessa ekososiaalisen kasvatusajattelun keskeisten suomalaisten asiantuntijoiden johdattamina.

Päivien ohjelma

Esitelmäkutsu

Päivät järjestää Suomen sosiaalipedagoginen seura ry yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.

 

***

MUUTOS:

Sosiaalipedagogiikan päivien järjestelytoimikunta ja Suomen sosiaalipedagoginen seura ry ovat seuranneet viime viikkoina tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä. Nyt tilanne on edennyt siihen pisteeseen, että järeämmät viruksen leviämistä estävät varotoimet ovat tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja. Samalla olemme etsineet ratkaisuja siihen, että päiviä ei tarvitsisi kokonaan perua.

Olemme päättäneet toteuttaa vuoden 2020 sosiaalipedagogiikan päivät verkkokonferenssina. Pyrimme muuttuneesta tilanteesta huolimatta toteuttamaan päivien ohjelman mahdollisimman täysipainoisesti, verkkototeutuksen sallimissa rajoissa. Esimerkiksi tutkimustyöryhmät toteutetaan suunnitellusti. Joitakin muutoksia joudumme kuitenkin ohjelmaan käytännön syistä tekemään. Julkaisemme päivitetyn ohjelman aikatauluineen ensi viikon alussa päivien nettisivuilla http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/sosiaalipedagogiikan-paivat-2020/. Silloin tiedotamme myös verkkototeutuksen käytännöistä.

Toivomme, että saamme tässä poikkeuksellisessakin tilanteessa mahdollisimman suuren joukon kuulemaan ja yhdessä pohtimaan ekososiaalisen sivistyksen ja vastuun teemoja. Verkkokonferenssi ei korvaa kasvokkaisia tapaamisia ja keskusteluja, mutta teemme järjestelytoimikunnassa kaikkemme, että näistäkin sosiaalipedagogiikan päivistä tulee osallistujille antoisa kokemus. Koemme, sosiaalipedagogiikan hengessä, että etenkään nyt meidän ei pidä kokonaan eristäytyä toisistamme vaan hyödyntää yhteysteknologian mahdollisuuksia mahdollisimman täysipainoisesti.

Olemme päättäneet, että verkkokonferenssi toteutetaan kaikille avoimena tapahtumana. Koska tässäkin muodossa toteutettuna päivien järjestämisestä on jonkin verran kustannuksia, on päiville vapaaehtoinen osallistumismaksu, jonka voit maksaa Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:n tilille (ks. http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/ilmoittautuminen-paiville/). Jo maksetut osallistumismaksut palautetaan, jos osallistuja niin toivoo. Lisätietoja tästä voi kysyä sähköpostitse: elina(at)nivala.net.

Pahoittelemme mieliharmia ja mahdollisia turhia matkakustannuksia, joita aiheutuu siitä, että päiviä ei pidetä Kuopiossa. Toivomme kuitenkin, että mahdollisimman moni osallistuu verkkokonferenssiin nyt, kun maantieteelliset etäisyydet eivät rajoita osallistumista. Toivotamme tervetulleeksi esityksiä seuraamaan ja keskustelemaan myös ne, jotka eivät ole päiville ilmoittautuneet.

Lisätietoja:

  • Elina Nivala, elina(at)nivala.net, puh. 040 595 1169
  • Sanna Ryynänen, sanna.ryynanen(at)uef.fi, puh. 040 355 2639

 

Top