Kirjoittajakutsu 2020

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2020 – kirjoittajakutsu

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry etsii kirjoittajia julkaisemansa Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuoden 2020 vuosikirjaan, joka julkaistaan avoimena verkkojulkaisuna journal.fi-palvelussa syksyllä 2020.

Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta sekä muita sosiaalipedagogisesti kiinnostavia aihealueita käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia, sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja sekä puheenvuoroja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012. Aikakauskirjalla on Suomen tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja Julkaisufoorumi-luokituksessa (Jufo) se on tasolla 1.

Artikkelit (pituus enintään 5000 sanaa) ovat teoreettiseen analyysiin tai tieteelliseen teoriaan ja sitä tukevaan empiiriseen tutkimukseen perustuvia kirjoituksia. Katsaukset (pituus enintään 2500 sanaa) ovat käytännön työhön ja toimintaan liittyviä, artikkeleita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirja-arviot (pituus enintään 1500 sanaa) tarkastelevat sosiaalipedagogista ja lähialojen ajankohtaista kirjallisuutta. Puheenvuorot ovat ajankohtaisia aiheita käsitteleviä ja kantaa ottavia kirjoituksia sekä eri tilaisuuksissa pidettyjä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia esityksiä, kuten lektioita. Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimituskunta arvioi katsaukset, kirja-arviot ja puheenvuorot ja antaa niistä palautteen. Artikkelit käyvät läpi sokkoperusteisen vertaisarvioinnin.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan vuosikirjan 2020 tekemiseen, lähetä lyhyt, enintään 200 sanan kuvaus teksti-ideastasi toimitussihteeri Elina Nivalalle (elina[at]nivala.net) to 12.12.2019 mennessä (tai pe 10.1.2020 mennessä). Tekstien valinnasta vuosikirjaan ilmoitetaan ke 18.12.2019 mennessä (tai pe 17.1.2020 mennessä). Valmiit artikkelikäsikirjoitukset tulee ladata journal.fi-järjestelmään viimeistään pe 28.2.2020. Katsausten viimeinen palautuspäivä on su 19.4.2020, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden su 9.8.2020.

Top