Ehkäisevä työ kuuluu kaikille

Sosiaalipedagogiikan päivät Turussa lähestyvät. Päivien ulkomaiseksi pääluennoitsijaksi on tulossa sosiaalipedagogiikan professori Xavier Úcar Barcelonan autonomisesta yliopistosta. Ehdotuksia työryhmäesityksiksi otetaan vastaan 28.2. saakka (ks. esitelmäkutsu). Lue lisää päivistä.

Yhden näkökulman päivien teemaan avaa Susanna Leimio blogikirjoituksessaan: Ehkäisevä työ kuuluu kaikille: Kohtaaminen asiakastyön ytimessä

Read more

Paulo Freire tuli kylään

– ja muusta sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan alkukynnöstä Suomessa

Voitto Kuosmanen, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Sosiaalipedagogiikasta tuli oppiaine yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin 1990-luvulla. Mitä historiallisia polkuja pitkin sosiaalipedagogiikka kuljeskeli korkeakouluihin, ei taideta aukottomasti tietää. Read more

Mitä on sosiaalipedagogiikka?

Sari Miettinen, lehtori, Mikkelin ammattikorkeakoulu

KukkaTämän sivuston blogikirjoituksissa on keskusteltu sosiaalipedagogiikan opettamisesta ja opettamisessa käytettävistä menetelmistä. Kysymys aktualisoitui jälleen myös kohdallani Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksessa, kun uusi ryhmä aloitti opintojakson Sosiaalipedagogiikka kasvatuksellisena viitekehyksenä. Opiskelijoilla on puoli vuotta opintoja takana ja sosiaalipedagogiikkaan he ovat opinnoissaan törmänneet lähinnä tiettyjen  ryhmädynamiikan  ja osallistavien menetelmien kautta. Varsinaisena taustateoriana sosiaalipedagogiikkaa ei ole vielä heidän kanssaan käsitelty. Read more

Top