Ajatuksia kouluttajatapaamisesta

Voitto Kuosmanen, Lapin amk

Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaamisen 11.11.2016 teema oli Sosiaalipedagogisia näkökulmia maahanmuuttajatyöhön ja monikulttuurisuuteen koulutuksessa. Kuten jo aiemmin kouluttajatapaamisissa olen ajatellut, tänäkin vuonna tapaaminen oli inspiroiva, antoi ideoita ja näkökulmia tarkastella sosiaalipedagogista toimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Read more

Kaksi sosiaalipedagogiikan iltaa pohjoisessa

JOTTA AUSCHWITZ EI ENÄÄ TOTEUDU – Kasvatus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa

Aika: 13.10.2016 18.00 – 19.30
Paikka: Rovala 5, 96100 ROVANIEMI

Käsitellään kasvatusta eriarvoistuvassa yhteiskunnassa. Erityisesti pohditaan sosiaalipedagogisen kasvatuksen mahdollisuuksia tukea ihmisen kasvua ihmisarvoa kunnioittavaksi, vapaaksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi. Luento ja keskustelutilaisuus järjestetään yhteistyössä Suomen sosiaalipedagogisen seuran kanssa. Ks. lisää.

*****

JOTTA AUSCHWITZ EI TOISTU – Kasvatus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa

Aika: 24.10.2016 18.00 – 20.00
Paikka: Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI

Käsitellään kasvatusta eriarvoistuvassa yhteiskunnassa. Erityisesti pohditaan sosiaalipedagogisen kasvatuksen mahdollisuuksia tukea ihmisen kasvua ihmisarvoa kunnioittavaksi, vapaaksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi.
Avoin luento- ja keskustelutilaisuus, toteutetaan yhteistyössä Suomen sosiaalipedagogisen seuran kanssa. Ks. lisää.

Sosiaalipedagogiset sisällöt Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksessa

Mari Tapio, suunnittelija, Preventiimi, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Erja Anttonen, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopion alueyksikkö, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

Taustaksi

Blogitekstimme perustuu Suomen sosiaalipedagogisen seuran kouluttajatapaamisessa 6.11.2015 pitämäämme esitykseen “Sosiaalipedagogiset sisällöt yhteisöpedagogi (AMK ja YAMK) koulutuksessa”.

Read more

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja on ilmestynyt

Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuosikirja 2015 on vihdoin ilmestynyt  – ja se on kaikkien aikojen paksuin. Kirjan sisällysluetteloon voit tutustua täältä ja tiivistelmiin täältä (also in English). Voit myös lukea yhden kirjan katsausteksteistä kokonaisuudessaan: Tuomo Alhojärvi: Talouden pedagogisoinnista: luonnostelua vastuun ottamiseksi performatiivisesta taloustiedosta.

Kirjan voit tilata itsellesi Sari Miettiseltä, sari.miettinen(at)mamk.fi, 20 euron hinnalla.

 

Yksinäinen vanhempi – mistä vertaistukea lapsiperhearkeen?

Niina Rahikka-Räsänen, YTM, hoitovapaalla

Tämä kirjoitus ei kosketa mitään konkreettista sosiaalipedagogista tutkimusta tai työmuotoa, mutta se koskettaa sosiaalipedagogista keskustelua ja työmuotojen kehittämistä yleisemmällä tasolla. Arkaluontoisten seikkojen takia yksityiskohtia on muutettu ja joitain mutkia oiottu esimerkkinä käytetyn henkilön suojelemiseksi. Blogia varten asianosaiselta on kysytty lupa kertoa hänen tarinansa ja hän on myös saanut itse lukea tekstin ja hyväksyä sen julkaisun.

Read more

Koulutus – avain osallisuuteen?

Anne Backman, sosiaalialan opettaja, Saimaan ammattikorkeakoulu

Olin maaliskuun lopussa terveysalan lehtorikollegani kanssa työmatkalla Namibiassa Glore-hankkeeseen liittyen. GLORE on opetusministeriön rahoittama, Diakin hallinnoima, neljän ammattikorkeakoulun kaksivuotinen yhteistyöhanke ”Global responsibility: Globaalin vastuun sekä kestävän kasvun ja osallisuuden periaatteet osaksi kansainvälistä TKI-toimintaa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujakorkeakoulujen osaamista työelämälähtöisessä, erityisesti kehittyvien maiden kanssa tehtävässä opetus-, tutkimus- ja kehitystyössä.

Read more

Pohdintoja Sosiaalipedagogiikan päiviltä

Seppo Niemelä, FT, tietokirjailija

Olipahan päivät. Tapahtuma oli paitsi hyvin järjestetty myös sillä tavoin aktivoiva, että sen keskeistä sisältöä jäi miettimään pitkään. Sivistysteorian näkökulmasta minulla olisi ollut paljon kommentoitavaa, vaikka pysyinkin hiljaa. Kirjaan kuitenkin kaksi keskeistä havaintoani tähän myös sitä varten, jos ne herättäisivät joitakin ajatuksia [Sanna Ryynäsen ja Elina Nivalan] kirjahankkeeseen.

Read more

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2015

Kirjoittajakutsu / Inbjudan till skribenter

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry etsii kirjoittajia julkaisemansa Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuoden 2015 vuosikirjaan.

Den socialpedagogiska föreningen i Finland r.f: s tidskrift  ”Sosiaalipedagoginen aikakausikirja” välkomnar olika bidrag till årstidskriften 2015.

Read more

Kansainvälisiä näkökulmia luovien menetelmien opettamiseen sosiaalialan koulutuksessa

Seija Mäenpää, TaM, taide- ja ilmaisuaineiden lehtori, sosiaaliala, Metropolia ammattikorkeakoulu

DSCN7624Elina Nivala kysyi edellisessä blogikirjoituksessa, miten voisimme kehittää sosiaalipedagogiikan opetusta ja vahvistaa sen asemaa. Liityn pohdintaan ja teen lisäkysymyksen, miten voisimme kehittää sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja työhön liittyvää luovan ajattelun ja luovien menetelmien oppimista sosionomikoulutuksessa.

Read more

Top