Tiedote: Vuoden 2020 Sosiaalipedagogiikan päivät muutetaan pika-aikataululla verkkokonferenssiksi

Vuoden 2020 Sosiaalipedagogiikan päivät järjestetään verkkokonferenssina koronavirukseen liittyvien varotoimien vuoksi. Konferenssin teema on Ekososiaalinen sivistys ja vastuu, ja se oli alun perin tarkoitus järjestää Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 19.–20.3.2020.

– Emme halunneet perua konferenssia, sillä koemme sosiaalipedagogiikan hengessä, että etenkään nyt meidän ei pidä kokonaan eristäytyä toisistamme vaan hyödyntää yhteysteknologian mahdollisuuksia mahdollisimman täysipainoisesti, sanoo sosiaalipedagogiikan päivien järjestelyissä mukana oleva yliopistonlehtori Sanna Ryynänen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

Tilaisuus toteutetaan avoimena verkkokonferenssina, johon on vapaaehtoinen osallistumismaksu. Päivitetty ohjelma ja linkki verkkokonferenssiin julkaistaan alkuviikon aikana Sosiaalipedagogiikan päivien nettisivuilla osoitteessa: www.sosiaalipedagogiikka.fi.

Uusi toteuttamistapa sopii myös konferenssin teemaan. Koronakriisin rinnalla elämme yhä syvenevän ekologisen kriisin ja samalla kasvavan ekologisen tietoisuuden aikaa. Ekologisten kysymysten huomioiminen edellyttää myös kasvatuksen ja inhimillisen hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivän työn perustusten ravistelua ja uudelleenajattelua. Ekososiaalisen ajattelun mukaan ekologiset ja sosiaaliset ilmiöt sekä ongelmat ovat kytköksissä toisiinsa. Yksilöllinen ja yhteiskunnallinen hyvinvointi kietoutuvat maailmanlaajuisiin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin ja ekologisen kestävyyden rajoihin. Konferenssin pääpuhuja on alan keskeinen suomalainen asiantuntija, professori Veli-Matti Värri.

Verkkokonferensseilla on kysyntää

Verkossa toteutettava Sosiaalipedagogiikan päivät on järjestäjiltä myös kokeilu siitä, miten kokonainen tieteellinen tapahtuma pääluentoineen, alan tutkimusta esittelevine työryhmineen ja vapaamuotoisemman keskustelun hetkineen kääntyisi verkkokonferenssiksi. Aikaa muutostyöhön on ollut vähän. Tavoitteena on kuitenkin toteuttaa osallistujilleen antoisa ja täysipainoinen konferenssi, jossa ei ole unohdettu myöskään yhteisiä kahvitaukoja ja keskusteluja.

Työryhmä joutuu varautumaan teknisten ongelmien mahdollisuuteen – jopa todennäköisyyteen.

– Verkko-opetus ja -tapaamiset ovat lisääntyneet yhtäkkiä huomattavasti Suomessa ja koko maailmassa. Palvelujen kapasiteetti on sen vuoksi koetuksella. Työskentelemme tällä hetkellä erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen parissa, ja etsimme parasta mahdollista ratkaisua konferenssin toteuttamiseen, Sanna Ryynänen sanoo.

Verkkokonferenssitoteutukseen on koronaviruksen myötä siirtynyt myös esimerkiksi AERA eli American Educational Research Association. Sosiaalipedagogiikan päivien järjestäjät toivovat, että onnistuessaan tällaiset kokeilut tuovat verkossa toteutettavat konferenssit myös laajemmin käyttöön yhteiskunta- ja muiden tieteiden alalla kansallisesti ja erityisesti kansainvälisesti. Ilmastonmuutoksen kiihtyessä yhä useampi akateeminen asiantuntija harkitsee entistä tarkemmin lentopäätöksiään. Maata pitkin matkustaminen on monesti hyvä vaihtoehto mutta ei ole aina aikataulusyistä mahdollista. Verkkokonferenssien lisääminen voi pitää yllä mahdollisuutta konferensseissa tapahtuvaan kansainväliseen tieteelliseen ajatustenvaihtoon silloinkin, kun matkustaminen paikan päälle ei ole mahdollista tai mielekästä.

Konferenssin järjestävät Suomen sosiaalipedagoginen seura ry, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos.

Lisätietoja:

Elina Nivala, puheenjohtaja, Suomen sosiaalipedagoginen seura ry
elina.nivala(at)uef.fi, 050 465 9681

Sanna Ryynänen, sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
sanna.ryynanen(at)uef.fi, 040 355 2639

Erja Anttonen, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopion kampus
erja.anttonen(at)humak.fi, 0400 349 245

Top