Suomen sosiaalipedagoginen seura ry myöntää kohdeavustuksia sosiaalipedagogisiin tarkoituksiin

Kohdeavustusta voi hakea

  • opinnäytetyön käytännön toteutuksen kuluihin (esim. aineistonkeruusta tai kehittämisprojektin toteutuksesta aiheutuvat kulut)
  • kotimaisen tai kansainvälisen konferenssin tai vastaavan tapahtuman osallistumiskuluihin, jos on oma sosiaalipedagogiikkaan liittyvä esitys tapahtumassa
  • muuhun luonteeltaan käytännölliseen tai tieteelliseen sosiaalipedagogiseen toimintaan

Kohdeavustuksen saamisen kriteerinä on, että avustettava toiminta on lähestymistavaltaan sosiaalipedagoginen ja se tuo esiin sosiaalipedagogiikan teoriaa ja/tai käytäntöä kiinnostavalla ja uusia hyödyntämismahdollisuuksia avaavalla tavalla.

Hakuaika on jatkuva. Katso lisää.

Top