Kansan Kanttiini Lappeenrannan Kourulassa toi asukkaat yhteen pohtimaan ja kehittämään omaa lähiötään

Teksti: Essi Katila, sosionomiopiskelija (TAMK)

Kuvat: Joonas Kiviranta (sosionomi amk) ja Ville Silvennoinen

18.8.2018 toista kertaa järjestetyssä Kourulan Kansanjuhlassa Lappeenrannassa kokeiltiin yhteisötyön menetelmää, jossa alueen asukkaat kokoontuivat yhteen pohtimaan asuinalueensa nykytilaa ja ideoimaan sen tulevaisuutta. Tapahtumaan osallistui arviolta 200 pääosin kourulalaista kävijää, jotka edustivat kaikkia ikäluokkia. Ei siis olekaan ihme, että näin laajasta joukosta kumpusi päivän aikana varsinainen runsaudensarvi ideoita. Sama konsepti voisi toimia missä tahansa alueella, jossa on tarvetta kuulla paikallisten ääntä esimerkiksi palveluiden suunnittelun suhteen. Työpajan ohjaajat Essi Katila ja Joonas Kiviranta ottavat työmenetelmällä osaa Talentian Hyvä käytäntö -kilpailuun.

Read more

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry myöntää kohdeavustuksia sosiaalipedagogisiin tarkoituksiin

Kohdeavustusta voi hakea

  • opinnäytetyön käytännön toteutuksen kuluihin (esim. aineistonkeruusta tai kehittämisprojektin toteutuksesta aiheutuvat kulut)
  • kotimaisen tai kansainvälisen konferenssin tai vastaavan tapahtuman osallistumiskuluihin, jos on oma sosiaalipedagogiikkaan liittyvä esitys tapahtumassa
  • muuhun luonteeltaan käytännölliseen tai tieteelliseen sosiaalipedagogiseen toimintaan

Read more

Top