Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2019 jaettiin Helsingissä

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi viidennen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Helsingissä perjantaina 29.3.2019. Palkinto myönnetään sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle opinnäytteelle, vuorovuosina pro gradu -tutkielmalle ja amk-perustutkinnon/ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteelle.

Tänä vuonna palkinnon sai kaksi ansiokasta otteeltaan sosiaalipedagogista pro gradu -tutkielmaa:

  • Tuula Koistisen pro gradu -tutkielma Ihmiset kasvattavat toisiaan pohdiskellessaan maailmaa – Paulo Freiren tiedostamisen ja dialogin käsitteet globaalikasvatuksen jäsentäjinä, joka on tehty Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa sosiaalipedagogiikan pääaineeseen
  • Erika Sirénin pro gradu -tutkielma Kehitysvammaisten luetun ymmärtäminen tarinana selkokielen teoriakirjoissa – kriittinen diskurssianalyysi ekskluusiosta ja inkluusiosta, joka on tehty Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella erityispedagogiikan pääaineeseen.

Lisäksi tuomaristo halusi myöntää kunniamaininnan Päivikki Rapon pro gradu -tutkielmalle “You can’t live only eating and then sleeping, you have to do something.” Etnografinen tutkimus kansalaisena toimimisesta vastaanottokeskuksen arjessa, joka on tehty Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa sosiaalipedagogiikan pääaineeseen.

Tuomareina toimivat Ellinor Silius-Ahonen, Fil.dr., överlärare emerita, Arcada, sekä Rauno Huttunen, yliopistonlehtori, Turun yliopisto. Tuomarit kirjoittivat arvioinnissaan näin:

  • ”Olemme päättäneet jakaa opinnäytetyökilpailun ensimmäisen palkinnon kahdelle työlle (eli jaettu ensimmäinen palkinto kahden työn kesken). Teimme tämän päätöksen yksimielisesti, koska katsomme että työt ovat yhtä ansioituneita, mutta molemmat omalla erilaisella tavallaan.
    Sirénin pro gradu -työ on tieteellisesti korkealuokkainen. Työn vahvuuksia ovat kirjoittajan syvä ymmärrys teoriapohjasta ja johdonmukaisesti tehty kriittinen diskurssianalyysi. Keskeiset käsitteet, ekskluusio ja inkluusio, sekä toimintarajoitteisiin henkilöihin kohdistuviin asenteisiin liittyvät arvot perustuvat implisiittisesti sosiaalipedagogiikasta johdettuihin päätelmiin ja antavat työlle vahvan sosiaalipedagogisen pohjavireen.
    Koistisen pro gradu -työ johdattelee lukijan sosiaalipedagogiikan ytimeen. Kattavan käsiteanalyysin avulla saavutetaan työn tavoite eli globaalikasvatuksen perusta. Kirjoittaja on käynyt dialogia Freiren tekstien kanssa selventääkseen laajasti, kuinka Freiren ajatuksia voi soveltaa globaalikasvatuksessa.”

Kaikki palkitut työt ovat luettavissa sosiaalipedagogiikka.fi-verkkosivulla täällä.

Top