Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2015

Kirjoittajakutsu / Inbjudan till skribenter

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry etsii kirjoittajia julkaisemansa Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuoden 2015 vuosikirjaan.

Den socialpedagogiska föreningen i Finland r.f: s tidskrift  ”Sosiaalipedagoginen aikakausikirja” välkomnar olika bidrag till årstidskriften 2015.

Read more

Sosiaalipedagogisen orientaation mahdollisuudet perhehoidossa

Kirjoittaja: Elina Ikonen
YTM, sosiaalityöntekijä, opettaja

Sosiaalipedagogisen orientaation mahdollisuudet lastensuojelun sijaishuollossa (1) ja erityisesti perhehoidossa on teema, johon on tartuttu muissa sosiaalipedagogiikan perinteissä (esim. Saksa, Tanska, Iso-Britannia) Suomea vahvemmin. Itselleni työskentely lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa (erityisesti perhehoitoon sijoitettujen lasten, heidän biologisen läheisverkoston ja sijaisperheen kanssa), on herättänyt mielenkiinnon tähän kysymykseen. Kiinnostavaa on myös perhehoito lastensuojelun lisäksi vanhusten, vammaisten ja mielenterveys- tai päihdekuntoutujien parissa.

Read more

Sosiaalipedagogiikan päivät 2015 – teoria kohtaa käytännön

Aika: 9.–10.4.2015

Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, Tampere

Päivien tarkoituksena on paneutua siihen, mitä käytännön ja teorian vuorovaikutus tarkoittaa sekä käytännön ihmisten että tutkijoiden ja teoreetikoiden näkökulmasta. Tätä vuorovaikutusta pyritään vahvistamaan saattamalla teorian ja käytännön ihmisiä yhteen, tukemalla osallistujia tunnistamaan ja rakentamaan omia käyttöteorioitaan ja konkretisoimalla elävien esimerkkien avulla käsitteiden elämää käytännössä. Päivät järjestää Suomen sosiaalipedagoginen seura ry yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lue lisää.

 

 

Top