Vuoden 2020 Sosiaalipedagogiikan päivät järjestetään verkkokonferenssina 19.-20.3.2020

Sosiaalipedagogiikan päivien järjestelytoimikunta ja Suomen sosiaalipedagoginen seura ry ovat seuranneet viime viikkoina tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä. Nyt tilanne on edennyt siihen pisteeseen, että järeämmät viruksen leviämistä estävät varotoimet ovat tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja. Samalla olemme etsineet ratkaisuja siihen, että päiviä ei tarvitsisi kokonaan perua.

Olemme päättäneet toteuttaa vuoden 2020 sosiaalipedagogiikan päivät verkkokonferenssina. Pyrimme muuttuneesta tilanteesta huolimatta toteuttamaan päivien ohjelman mahdollisimman täysipainoisesti, verkkototeutuksen sallimissa rajoissa. Esimerkiksi tutkimustyöryhmät toteutetaan suunnitellusti. Joitakin muutoksia joudumme kuitenkin ohjelmaan käytännön syistä tekemään. Julkaisemme päivitetyn ohjelman aikatauluineen ensi viikon alussa päivien nettisivuilla http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/sosiaalipedagogiikan-paivat-2020/. Silloin tiedotamme myös verkkototeutuksen käytännöistä.

Toivomme, että saamme tässä poikkeuksellisessakin tilanteessa mahdollisimman suuren joukon kuulemaan ja yhdessä pohtimaan ekososiaalisen sivistyksen ja vastuun teemoja. Verkkokonferenssi ei korvaa kasvokkaisia tapaamisia ja keskusteluja, mutta teemme järjestelytoimikunnassa kaikkemme, että näistäkin sosiaalipedagogiikan päivistä tulee osallistujille antoisa kokemus. Koemme, sosiaalipedagogiikan hengessä, että etenkään nyt meidän ei pidä kokonaan eristäytyä toisistamme vaan hyödyntää yhteysteknologian mahdollisuuksia mahdollisimman täysipainoisesti.

Olemme päättäneet, että verkkokonferenssi toteutetaan kaikille avoimena tapahtumana. Koska tässäkin muodossa toteutettuna päivien järjestämisestä on jonkin verran kustannuksia, on päiville vapaaehtoinen osallistumismaksu, jonka voit maksaa Suomen sosiaalipedagoginen seura ry:n tilille (ks. http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/ilmoittautuminen-paiville/). Jo maksetut osallistumismaksut palautetaan, jos osallistuja niin toivoo. Lisätietoja tästä voi kysyä sähköpostitse: elina(at)nivala.net.

Pahoittelemme mieliharmia ja mahdollisia turhia matkakustannuksia, joita aiheutuu siitä, että päiviä ei pidetä Kuopiossa. Toivomme kuitenkin, että mahdollisimman moni osallistuu verkkokonferenssiin nyt, kun maantieteelliset etäisyydet eivät rajoita osallistumista. Toivotamme tervetulleeksi esityksiä seuraamaan ja keskustelemaan myös ne, jotka eivät ole päiville ilmoittautuneet.

Lisätietoja:

 

  • Elina Nivala, elina(at)nivala.net, puh. 040 595 1169
  • Sanna Ryynänen, sanna.ryynanen(at)uef.fi, puh. 040 355 2639

Top