Sosiaalipedagogiikan päivät 2016

– eriarvoistuva yhteiskunta ja ehkäisevä työ

Aika: 21.–22.4.2016
Paikka: Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu 8, Turku

Päivillä tarkastellaan ennaltaehkäisemistä sosiaalipedagogisena toimintaorientaationa ja tavoitteena. Kyse on moniulotteisesta asiasta lähtien siitä, että sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustehtävänä on yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ehkäiseminen, jatkuen konkreettisiin ehkäisevän työn muotoihin sosiaalipedagogisen työn moninaisilla kentillä: varhaiskasvatuksessa, lastensuojelu- ja perhetyössä, nuorisotyössä, päihdetyössä, aikuissosiaalityössä, ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä ja niin edelleen.

Eri työympäristöissä ehkäisemisellä viitataan eri asioihin: yleiseen sosiaalisen kasvun tukemiseen esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi, kun mitään merkkejä syrjäytymisvaarasta ei edes ole olemassa, varhaiseen tukeen ja puuttumiseen tilanteissa, joissa havaitaan merkkejä sosiaalisista riskitekijöistä, ja tuen tarjoamiseen elämäntilanteissa, joissa pyritään ehkäisemään ongelmien pahenemista, kärjistymistä tai niiden vaikutuksia lähipiiriin. Otsikon mukaisesti päivillä nostetaan tarkasteluun yhteiskunnallinen tilanne, merkit eriarvoistumisen lisääntymisestä nyky-yhteiskunnassa, ja pohditaan sosiaalipedagogiikan ehkäisevää tehtävää yhteiskunnallisella tasolla.

Päivät järjestää Suomen sosiaalipedagoginen seura ry yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja päivien sivuilta.

 

Top