Sosiaalipedagogiikan päivät 2016

– eriarvoistuva yhteiskunta ja ehkäisevä työ

Aika: 21.–22.4.2016
Paikka: Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu 8, Turku

Päivillä tarkastellaan ennaltaehkäisemistä sosiaalipedagogisena toimintaorientaationa ja tavoitteena. Kyse on moniulotteisesta asiasta lähtien siitä, että sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustehtävänä on yhteiskunnallisen eriarvoistumisen ehkäiseminen, jatkuen konkreettisiin ehkäisevän työn muotoihin sosiaalipedagogisen työn moninaisilla kentillä: varhaiskasvatuksessa, lastensuojelu- ja perhetyössä, nuorisotyössä, päihdetyössä, aikuissosiaalityössä, ikääntyneiden parissa tehtävässä työssä ja niin edelleen.

Read more

Yksinäinen vanhempi – mistä vertaistukea lapsiperhearkeen?

Niina Rahikka-Räsänen, YTM, hoitovapaalla

Tämä kirjoitus ei kosketa mitään konkreettista sosiaalipedagogista tutkimusta tai työmuotoa, mutta se koskettaa sosiaalipedagogista keskustelua ja työmuotojen kehittämistä yleisemmällä tasolla. Arkaluontoisten seikkojen takia yksityiskohtia on muutettu ja joitain mutkia oiottu esimerkkinä käytetyn henkilön suojelemiseksi. Blogia varten asianosaiselta on kysytty lupa kertoa hänen tarinansa ja hän on myös saanut itse lukea tekstin ja hyväksyä sen julkaisun.

Read more

Top