Sosped-talvikoulu 2017: Pohdintoja toiminnallisesta kansalaisuudesta vastaanottokeskuksen arjessa

kirjoittanut: Päivikki Rapo

Sosiaalipedagogiikan tutkijaverkoston ensimmäinen talvikoulu järjestettiin Lempäälässä, Kärppälän Rusthollin talvisissa maalaismaisemissa 10.–11. helmikuuta. Esittelen tässä kirjoituksessa keskeisimpiä sisältöjä talvikoulussa pitämästäni alustuksesta ”Kansalaisuuden teot ja toiminnot vastaanottokeskuksen arjessa”, joka perustui parhaillaan työn alla olevaan sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielmaani. Talvikoulussa käydyissä keskusteluissa mietittiin monipuolisesti muun muassa sosiaalipedagogisen tutkimuksen ominaispiirteitä. Nostankin tässä tekstissä esiin myös pohdintojani, joita noissa keskusteluissa heräsi tutkielman aiheeseen liittyen. Read more

Koneen Säätiöltä rahoitus sosiaalipedagogisella otteella ja asetelmalla toteutettavan tutkimushankkeen valmisteluun

Sosiaalipedagogisella otteella toteutettuja laajoja tutkimushankkeita on Suomessa tehty toistaiseksi vasta varsin vähän. Nyt yhden sellaisen valmistelu on käynnistymässä Koneen Säätiön myönnettyä 8.12.2016 valmisteluapuraha Sanna Ryynäsen ja Elina Nivalan työryhmälle etnografis-toimintatutkimuksellisen tutkimushankkeen kehittelyyn. Valmisteltava ”Elämä tauolla? Turvapaikanhakijoiden osallisuuden ja toimijuuden tukeminen vastaanottokeskuksissa” -tutkimus on osa laajempaa, usean oppilaitoksen yhteishanketta, joka keskittyy arkeen vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoiden näkökulmasta.

Read more

Top