Sosiaalipedagogiset sisällöt Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksessa

Mari Tapio, suunnittelija, Preventiimi, Humanistinen ammattikorkeakoulu
Erja Anttonen, lehtori, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kuopion alueyksikkö, kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma

Taustaksi

Blogitekstimme perustuu Suomen sosiaalipedagogisen seuran kouluttajatapaamisessa 6.11.2015 pitämäämme esitykseen “Sosiaalipedagogiset sisällöt yhteisöpedagogi (AMK ja YAMK) koulutuksessa”.

Read more

Top