Tutkimustyöryhmät

Päivien tutkimustyöryhmissä osallistujat esittelevät ajankohtaista sosiaalipedagogista tutkimusta ja keskustelevat siitä. Esitelmät käsittelevät jo valmistuneita, työn alla olevia ja vasta suunnitelmavaiheessa olevia tutkimuksia. Kyse ei siis ole luennoista, vaan työryhmät ovat mahdollisuus tutkijoille kertoa tutkimusideoistaan ja kiinnostavista havainnoistaan, tuoda keskusteluun itseään pohdituttavia kysymyksiä sosiaalipedagogisesta tutkimuksesta tai tutkimuksen tekemisestä ylipäätään sekä esitellä alustaviakin tutkimustuloksiaan. Esitykset ovat lyhyitä, koska keskusteleminen esitysten pohjalta on yhtä oleellinen osa työryhmien toimintaa kuin itse esitykset.

Torstai 19.3.2020 klo 15.30–17.15

1. Taide kasvatus- ja työotteena

 • Laura Hokkanen ja Kati Vapalahti: Taidekasvatus ohjaa ajattelemaan ja toimimaan
 • Teija Nuutinen: Ammattitaiteilijoiden toimijuus ja työote vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yhteisöissä
 • Taina de Carvalho: Taidepohjainen ekososiaalinen pedagogia osana koulujärjestelmää. Kohti empaattisempaa yhteyttä itsensä, toisten ja muuhun elämään

2. Ekososiaalinen kasvatus ja sivistys 1

 • Maria Seilo: Vanessa Andreottin kolonalisaatiokriittisen teorian pohjalta jäsentämä kasvatusteoria ja ekososiaalinen sivistys
 • Erja Laakkonen: Kerrottu kohtuullisuus
 • Antti Rajala: Konkreettien utopioiden pedagogiikka: Nuorten toimijuus ja ilmastoaktivismi osana kouluopetusta

3. Sosiaalipedagogiikka uusilla alueilla ennen ja nyt

 • Sofia Rönkkö: Suomalaisen sosiaalipedagogisen ajattelun pioneerit. Tutkimus varhaisesta sosiaalipedagogiikasta Suomessa vuosina 1860–1920
 • Sanna Talvia: Mahdollisuuksista sosiaalipedagogiseen ruokakasvatukseen? Pohdintaa KEHUVA-hankkeen kokemusten pohjalta
 • Annukka Tapani, Timo Nevalainen, Vesa Joutsen, Heikki Yli-Rämi: Tiimioppiminen sosiaalipedagogisena interventiona

4. Tarkastelussa sukupuoli

 • Kaisa Kuhalainen: Ei häirintää pelkällä moderoinnilla ratkaista, ongelma on paljon suurempi” – Naisten kokemuksia verkkomoninpeleissä tapahtuvasta häirinnästä ja verkkomoninpelikulttuurin parantamisesta
 • Salla Myyry: Sukupuolten tasa-arvon diskursiivinen murros perusopetuksen opetussuunnitelmissa

 

Perjantai 20.3.2020 klo 11.15–12.30

1.  Nuoret ja opiskelijat toimijoina

 • Paula Ahola: ”Nyt on pakko!”: nuorten ilmastoaktivismi vastademokraattisena toimijuutena
 • Anna-Kaisa Hokkanen, Satu Järvinen, Sara Komulainen ja Katri Jurvakainen: Opiskelijat vastuunkantajina – Ylätaso tapausesimerkkinä vallan ja vastuun jakautumisesta yliopistoyhteisössä

2. Ekososiaalinen kasvatus ja sivistys 2

 • Sami Keto: Ecosocialization – from centric thinking to the recognition of the web of life
 • Arto O. Salonen ja Erkka Laininen: Kohti planetaarista sosiaalipedagogiikkaa

3. Perhe ja sen jäsenten tukeminen

 • Kari Katajisto: Vanhempainkasvatus hyvinvointivaltion lapsiperhepalveluissa
 • Anne Korppinen: Nuoret hoivaajat palvelujärjestelmän väliinputoajina – piiloinen ryhmä aikuiskeskeisen puheen ja vanhempien porttien takana

 

Tutkimustyöryhmien aikataulu pdf-tiedostona (tulossa)

Top