Blogi: Sosiaalipedagogiikkaa verkossa

Sofia Rönkkö
YTM, sosiaalipedagogiikan jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

Sosiaalipedagogiikka sanana koostuu kahdesta sanasta: sosiaalinen ja pedagogiikka. Elina Nivala ja Sanna Ryynänen määrittelevät ”Sosiaalipedagogiikka – Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa” (2019) -kirjassa kuinka sosiaalinen ymmärretään kolmella tavalla – ensiksi se on ihmisten välistä yhteisöllistä vuorovaikutusta yhteiselämässä ja yhteisössä, toiseksi ihmisten kasvua ja kasvatusta yhteiskunnallisissa suhteissa, ja kolmanneksi huono-osaisten yhteiskunnallista auttamista. Pedagogiikka toisaalta ymmärretään kasvun ja kasvatuksen tukemisena. Tämän määritelmän pohjalta voisi helposti ajatella, että sosiaalipedagogiikka käytännöllisenä tieteenä ohjaa meitä kohtaamaan ihmisiä lähikontakteissa. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että sosiaalipedagogiikka ilmenee ensisijaisesti ajattelutapana, joka sovelletaan käytännössä. Kuinka tämä ajattelutapa voisi toimia verkossa?

Read more

Top