Lisbeth Eriksson Sosiaalipedagogiikan päivien pääpuhujana

LisbethLisbeth Eriksson on yksi pohjoismaiden merkittävimpiä sosiaalipedagogiikan alan tutkijoita. Tutkimuksissaan hän on tarkastellut muun muassa monikulttuurisuutta ja vapaan sivistystyön (folkbildning) mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, yhteisöjen kehittämistä sosiaalipedagogisena kysymyksenä sekä sosiaalipedagogiikan käsitettä ja sen tulkintoja. Tällä hetkellä hän työskentelee sosiaalityön yliopistonlehtorina Tukholman yliopistossa.

Read more

Sosiaalipedagogiikan päivät 2015 – teoria kohtaa käytännön

Aika: 9.–10.4.2015

Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, Tampere

Päivien tarkoituksena on paneutua siihen, mitä käytännön ja teorian vuorovaikutus tarkoittaa sekä käytännön ihmisten että tutkijoiden ja teoreetikoiden näkökulmasta. Tätä vuorovaikutusta pyritään vahvistamaan saattamalla teorian ja käytännön ihmisiä yhteen, tukemalla osallistujia tunnistamaan ja rakentamaan omia käyttöteorioitaan ja konkretisoimalla elävien esimerkkien avulla käsitteiden elämää käytännössä. Päivät järjestää Suomen sosiaalipedagoginen seura ry yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lue lisää.

 

 

Top