Lisbeth Eriksson Sosiaalipedagogiikan päivien pääpuhujana

LisbethLisbeth Eriksson on yksi pohjoismaiden merkittävimpiä sosiaalipedagogiikan alan tutkijoita. Tutkimuksissaan hän on tarkastellut muun muassa monikulttuurisuutta ja vapaan sivistystyön (folkbildning) mahdollisuuksia tukea maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan, yhteisöjen kehittämistä sosiaalipedagogisena kysymyksenä sekä sosiaalipedagogiikan käsitettä ja sen tulkintoja. Tällä hetkellä hän työskentelee sosiaalityön yliopistonlehtorina Tukholman yliopistossa.

Lisbeth Eriksson on kirjoittanut yhdessä Ann-Marie Markströmin kanssa keskeisen ruotsalaisen sosiaalipedagogiikan oppikirjan Den svårfångade socialpedagogiken. Hän on myös toimittanut useita sosiaalipedagogiikan alan kirjoja, kuten Learning to Fly: Social Pedagogy in a Contemporary Society (yhdessä Thomas Winmanin kanssa) sekä Gemenskaper: socialpedagogiska perspektiv (yhdessä Gunilla Nilssonin ja Lars A. Svenssonin kanssa). Hänen keskeisiä artikkeleitaan viime vuosilta ovat The understandings of social pedagogy from norhern European perspectives [Journal of Social Work, 2014, 14(2)], Community development and social pedagogy: traditions for understanding mobilization for collective self-development [Community Development Journal, 2011, 46(4)] sekä Social Pedagogy in a Swedish Context [The Diversity of Social pedagogy in Europe, 2009; yhdessä Ann-Marie Markströmin kanssa].

Lisbeth Eriksson puhuu Sosiaalipedagogiikan päivillä Tampereella torstaina 9.4. Katso lisää.

Kuva: Eva Dalin

Top