Kirjoita Sosiaalipedagogiseen aikakauskirjaan

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016: Kirjoittajakutsu

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry etsii kirjoittajia julkaisemansa Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan vuoden 2016 vuosikirjaan. Lähetä teksti-ideasi toimitussihteerille 24.1.2016 mennessä.

Sosiaalipedagogisessa aikakauskirjassa julkaistaan sosiaalipedagogiikan teoriaa ja tutkimusta käsitteleviä artikkeleita, sosiaalipedagogisia käytäntöjä käsitteleviä katsauksia sekä sosiaalipedagogisesti kiinnostavia kirja-arviointeja suomen, ruotsin ja englannin kielillä. Sosiaalipedagogista aikakauskirjaa on julkaistu vuodesta 2000 lähtien, ja julkaisun artikkelit ovat olleet vertaisarvioituja vuodesta 2012.

Artikkelit (pituus enintään 5000 sanaa) ovat teoreettiseen analyysiin tai tieteelliseen teoriaan ja sitä tukevaan empiiriseen tutkimukseen perustuvia kirjoituksia. Katsaukset (pituus enintään 2500 sanaa) ovat käytännön työhön ja toimintaan liittyviä, artikkeleita vapaamuotoisempia kirjoituksia. Kirja-arviot (pituus enintään 1500 sanaa) tarkastelevat sosiaalipedagogista ja lähialojen ajankohtaista kirjallisuutta. Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimituskunta arvioi katsaukset ja kirja-arviot ja antaa niistä palautteen. Artikkelit käyvät läpi sokkoperusteisen vertaisarvioinnin.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan vuosikirjan 2016 tekemiseen, lähetä lyhyt, enintään 200 sanan kuvaus teksti-ideastasi toimitussihteeri Elina Nivalalle (elina(at)nivala.net) 24.1.2016 mennessä. Tekstien valinnasta vuosikirjaan ilmoitetaan viikolla 5. Valmiit artikkelit tulee lähettää toimitussihteerille viimeistään pe 1.4.2016. Katsausten ja kirja-arvioiden viimeinen palautuspäivä on su 1.5.2016. Määräaikojen jälkeen saapuneita tekstejä ei huomioida toimitusprosessissa. Vuoden 2016 Sosiaalipedagoginen aikakauskirja julkaistaan loka-marraskuussa 2016.

Top