Käytännön työpajat/Practical workshops

Käytännön työpajoissa esitellään sosiaalipedagogista työtä ja toimintaa, keskustellaan käytännön työssä esiin tulevista sosiaalipedagogisista kysymyksistä ja usein myös tehdään itse jotain, eli työpajat voivat olla luonteeltaan myös toiminnallisia. Työpajat kestävät 1½ tuntia, joten jokainen osallistuja voi osallistua vain yhteen työpajaan.

The practical workshops introduce interesting practices in the field of social pedagogy and education, presented by the practitioners themselves. In a workshop the practitioners present their work and working methods, In addition, the workshops include shared reflection and sometimes even active methods. The participants can only choose one workshop of the following:

Työpajat/workshops 18.3. klo 14.30 – 16.00

 1. Luulot pois! Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella (in Finnish)
  Ruut Kaukinen, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. Ole rohkea ja reilu – toiminnallisia menetelmiä antirasistiseen varhaiskasvatukseen (in Finnish)
  Yhteiset Lapsemme ry
 3. Rasistiseen häirintään puuttuminen – esimerkkejä toiminnallisesta koulutuksesta (in Finnish)
  Maria Korkatti & Katri Silvonen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys & Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto
 4. Empaattisen itsen löytäminen sosiaalialalla (in Finnish)
  Satu-Johanna Lattu & Heikki Moisio, Tampereen ammattikorkeakoulu
 5. Antirasistinen sosiaalipedagogiikka monikulttuurisessa nuorisotyössä (in Finnish)
  Suvi Autiosaari, Hasan Khademi & Essi Katila, Pakolaisnuorten tuki ry
 6. MOD-koulutuksen esittely (in Finnish)
  Anna-Leena Klemetti-Falenius, Seurakuntaopisto, Opintokeskus Agricola
 7. Workshop on Cultural Competency (in English)
  Natalie Joubert, University of Eastern Finland

Työpajojen kuvaukset pdf-tiedostona.

More info on workshops in pdf-file.

Top