Erja Anttosesta seuran uusi kunniajäsen

Suomen sosiaalipedagoginen seura nimesi vuosikokouksessaan seuralle uuden kunniajäsenen. Hän on Erja Anttonen, Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori, YTM. Kunniajäsenyyden perusteluna on Erjan korvaamaton panos tämän vuoden Sosiaalipedagogiikan päivien verkkototeutuksessa.

Sosiaalipedagogiikan päivät 2020 päätettiin maaliskuun alussa nopeasti heikentyneen koronatilanteen vuoksi muuttaa verkkokonferenssiksi vain viikkoa ennen päiviä. Kun tästä ryhdyttiin päivien valmistelutyöryhmässä käymään keskustelua, Erja tarjoutui välittömästi ottamaan vastuun verkkototeutuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja läpiviemisen koordinoinnista. Hän tarjosi päivien käyttöön Humakin verkko-opetuksessa käytettävän verkkoalustan sekä osaavan tiimin huolehtimaan päivien moderoinnista ja teknisestä tuesta. Erja teki viikon ajan ympäripyöreitä päiviä suunnitellessaan päivien toteutusta, miettiessään erilaisia varajärjestelyjä, laatiessaan ohjeistuksia ja ohjatessaan yksilöllisesti jokaista päivien puheenvuoron pitäjää etukäteen verkkoalustan käytössä. Erjan rauhallinen ja samalla jämäkkä ote rauhoitti sekä puheenvuorojen pitäjät että päivien osallistujat ottamaan vastaan sen, mitä tuleman piti.

Jälkeenpäin tuntuu, että saimme samalla uskoa selviytymiseen laajemminkin edessä olevista koitoksista. Moni meistä oli juuri samalla viikolla saanut tietää, että jatkossa työt tehtäisiin verkossa, lapsia ja nuoria opetettaisiin etänä ja yhtäkkiä pitäisi hallita tekniikkaa paljon enemmän ja sujuvammin kuin siihen asti. Ilmassa oli epävarmuutta ja pelkoakin, sillä elimme aivan uudenlaisessa tilanteessa, kun Suomi oli laitettu kiinni tavalla, jota kukaan meistä ei ollut kokenut. Erja sai meidät uskomaan, että kaiken ei tarvitse olla täydellistä, ongelmat ratkotaan yhdessä ja hommat hoidetaan kunnialla. Päivien palautteessa annettiin erityisen paljon kiitosta Erjan rauhallisista ja selvistä ohjeista päivien eri vaiheissa, ja monilla oli tunne, että kyse ei ollut vain päivien luotsaamisesta:

Kohtasin Erja Anttosen, jonka rauhallinen ja mukava kohtaaminen verkossa oli ikimuistoinen. Mikäli maailmalla tarvittaisiin rauhoittajaa koronavirusasioissa, niin suosittelisin lämpimästi päätiedottajaksi Erja Anttosta! (Lainaus päivien palautteesta.)

Sosiaalipedagogiikan päivät tarjosivat verkossa toteutettuinakin mahdollisuuksia kohtaamisiin ja yhteisöllisyyden tunteeseen ja loivat siten uskoa, että tästä erikoisesta ja pelottavasta ajasta selvitään, vaikka joudumme olemaan toisistamme fyysisesti etäällä. Erjan kohtaava ja kuunteleva tapa toimia edustaa sosiaalipedagogista työotetta parhaimmillaan, sosiaalipedagogisen rinnalla kulkijan eetosta. Asiantuntevalla ja sitoutuneella työskentelyllään Sosiaalipedagogiikan päivien 2020 toteuttamiseksi viime kevään historiallisissa vaiheissa Erja Anttonen on seuran hallituksen näkemyksen mukaan ansainnut pysyvän aseman seuran kunniajäsenenä.

 

Top