Antti Maunu

Antti MaunuVTT Antti Maunu on laadullisen hyvinvointitutkimuksen asiantuntija. Hänen erityisalaansa ovat päihdetutkimus ja sosiaaliset suhteet. Hän on myös sosiaalipedagogisen päihde- ja terveyskasvatuksen kehittäjä. Maunun tuorein kirja Yhteisöjen aika (2016) käsittelee sosiaalipedagogisen toiminnan mahdollisuuksia ja esteitä ammatillisissa oppilaitoksissa (http://issuu.com/ehyt/docs/yhteisojen_aika).

Top