Sosiaalipedagogiikan päivien esiseminaari 27.3. Tieteiden Talolla – ilmoittaudu nyt!

Sosiaalipedagogiikan päivät 2019, esiseminaari ke 27.3.2019:
Education in Society – Society in Education
Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Sosiaalipedagogiikan tutkijaverkosto järjestää keskiviikkona 27.3.2019 Sosiaalipedagogiikan päivien esiseminaarin Helsingin Tieteiden Talolla teemalla Kasvatus yhteiskunnassa – yhteiskunta kasvatuksessa / Education in Society – Society in Education. Esiseminaarissa paneudutaan yhteen sosiaalipedagogiikan keskeisistä kysymyksistä: kasvun ja kasvatuksen yhteiskunnallisiin kytkentöihin. Tavoitteena on pohtia, millä eri tavoin kasvu, kasvatus ja yhteiskunta liittyvät toisiinsa ja miksi yhteiskunnallista näkökulmaa on tärkeää pitää kasvatuksessa tietoisesti mukana.

Read more

Kirjoittajakutsu: Sosiaalipedagoginen aikakauskirja 2019

Sosiaalipedagoginen aikakauskirja julkaisee vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden lisäksi vertaisarvioimattomia katsauk­sia, kirja-arvioita ja puheenvuoroja. Vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa lehden toimituskunta päätti vahvistaa lehden roolia ajankohtaisia aiheita käsittelevänä keskustelufoorumina, mikä on ollut perustamisesta saakka lehden yksi toiminta-ajatus ja mitä toteuttamaan erityinen puheenvuoroja-osasto perustettiin.

Read more

Sosiaalipedagogiikan päivät 2019 – sosiaalipedagogiikka kouluissa

Sosiaalipedagogiikan päivät 2019 järjestetään 28.–29.3.2019 Helsingissä Arcada-ammattikorkeakoulun tiloissa Arabianrannassa. Päivien teemana on sosiaalipedagogiikka kouluissa. Koulun ja koulutuksen ympäristöt ovat tärkeitä sosiaalipedagogisen työn ja tutkimuksen alueita. Perinteisesti koulu on varsin yleisesti mielletty paikaksi, johon sosiaalipedagogiikka ei kuulu, mutta nykyisin asia nähdään toisin. Koulu on keskeinen oppimis- ja kasvuympäristö ja tärkeä sosiaalisen elämän kenttä lasten ja nuorten elämässä, ja sen tehtävänä on tukea kasvua yhteiskunnan jäsenyyteen. Se on siten monella tavoin luonteva paikka sosiaalipedagogiselle työlle, ja sosiaalipedagogisesta ajattelusta löytyy paljon näkökulmia koulun kasvatustyön ja sosiaalisen todellisuuden ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Koulu on myös moniammatillinen työympäristö, jonka toimijoista monet voivat tehdä työtään sosiaalipedagogisella työotteella, opettajien lisäksi esimerkiksi koulukuraattorit, -nuorisotyöntekijät, -sosionomit ja -terveydenhoitajat. Vuoden 2019 sosiaalipedagogiikan päivillä katse suunnataan koulumaailmaan laajasti ymmärrettynä, sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja toimintaan kouluissa niin perus- ja lukiokoulutuksen kuin ammatillisen koulutuksenkin piirissä. Päivien aikana tarkastellaan sekä opettajuutta että muiden koulun toimijoiden työtä (mahdollisena) sosiaalipedagogisena toimintana.

Lue lisää päivistä.

Kansan Kanttiini Lappeenrannan Kourulassa toi asukkaat yhteen pohtimaan ja kehittämään omaa lähiötään

Teksti: Essi Katila, sosionomiopiskelija (TAMK)

Kuvat: Joonas Kiviranta (sosionomi amk) ja Ville Silvennoinen

18.8.2018 toista kertaa järjestetyssä Kourulan Kansanjuhlassa Lappeenrannassa kokeiltiin yhteisötyön menetelmää, jossa alueen asukkaat kokoontuivat yhteen pohtimaan asuinalueensa nykytilaa ja ideoimaan sen tulevaisuutta. Tapahtumaan osallistui arviolta 200 pääosin kourulalaista kävijää, jotka edustivat kaikkia ikäluokkia. Ei siis olekaan ihme, että näin laajasta joukosta kumpusi päivän aikana varsinainen runsaudensarvi ideoita. Sama konsepti voisi toimia missä tahansa alueella, jossa on tarvetta kuulla paikallisten ääntä esimerkiksi palveluiden suunnittelun suhteen. Työpajan ohjaajat Essi Katila ja Joonas Kiviranta ottavat työmenetelmällä osaa Talentian Hyvä käytäntö -kilpailuun.

Read more

Sosiaalipedagogiikan kouluttajatapaaminen 5.10.2018

Sosiaalipedagogiikka ja koulutuksen poliittisuus

Aika: pe 5.10.2018 klo 10.00–15.00

Paikka: TAMK, Kuntokatu 3, Tampere

Suomen sosiaalipedagoginen seura ry kutsuu suomalaisissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa ja kolmannella sektorilla toimivia, sosiaalipedagogiikasta kiinnostuneita kouluttajia, opettajia, tutkijoita ja muita toimijoita keskustelemaan sosiaalipedagogiikan koulutuksen poliittisuuteen liittyvistä teemoista: Voiko koulutus olla tai pitäisikö sen olla yhteiskunnallisesti kantaaottavaa? Pitäisikö meidän kasvattaa yhteiskunnallisesti ja globaalisti tiedostavia, vastuuntuntoisia ja toimivia sosiaalipedagogisia toimijoita? Vai onko koulutuksen tehtävänä jakaa tietoa ja tukea ymmärryksen kehittymistä sosiaalisista ilmiöistä ilman sen laajempia vaikuttamispyrkimyksiä? Kouluttajatapaamisen tarkoituksena on yhteisen keskustelun avulla avata näkymää koulutuksen poliittisuuteen. Kouluttajatapaaminen tarjoaa foorumin ajatusten vaihtoon, ideointiin, tunnusteluun ja epäilyyn. Yhdessä voimme myös tunnistaa aiheeseen liittyviä kehittämistarpeita, haasteita ja mahdollisuuksia.

Read more

Sosiaalipedagogiikan päivät Kemissä – integraatio ja emansipaatio suomalaisessa yhteiskunnassa

Paula Ahola, sosiaalipedagogiikan maisteriopiskelija, Itä-Suomen yliopisto

Keskikesän valossa ja lämmössä tuntuvat keväiset Kemin pakkaset ja sosiaalipedagogiikan päivät kaukaisilta, mutta erityisiltä muistoilta. Tämän vuoden sosiaalipedagogiikan päivät järjestettiin tutuissa lapsuuden maisemissa Kemissä maaliskuun loppupuolella. Kantavaksi teemaksi oli valikoitunut integraatio ja emansipaatio suomalaisessa yhteiskunnassa.

Read more

Ajatuksia vuoden 2018 NERA-konferenssista

Päivikki Rapo, YTM, Itä-Suomen yliopisto

Näin keskellä kesää on aika palata viime keväisiin konferenssitunnelmiin Norjaan. Vuosittainen NERA-konferenssi järjestettiin tänä vuonna Oslon yliopistossa 8. – 10. maaliskuuta. Nordic Educational Research Association (NERA) on yhdistys, joka tuo yhteen pohjoismaalaisia kasvatustieteen tutkijoita muun muassa kyseisen tapahtuman muodossa. Suomalaista sosiaalipedagogiikkaa olimme edustamassa minä ja Elina Nivala Itä-Suomen yliopistosta. Oslo oli kaunis ja luminen, yliopisto viihtyisä ja konferenssijärjestelyt oikein toimivia. Kiitän lämpimästi Suomen sosiaalipedagogista seuraa matkaa varten saamastani kohdeavustuksesta.

Read more

Kokemuksia ja ajatuksia sosiaalipedagogiikan maailmankonferenssista

Kirjoittajat: Elina Nivala ja Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto

Sosiaalipedagogiikan maailmankonferenssi PueblaMeksikon Pueblassa 22.–24.2.2018

Historian ensimmäinen sosiaalipedagogiikan maailmankonferenssi Meksikon Pueblassa 22.–24.2.2018 oli avartava, vahvistava ja valtavan mielenkiintoinen kokemus. Pueblan Benemérita-yliopistolle (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla – BUAB) oli saapunut noin 350 osallistujaa 17 maasta. Latinalainen Amerikka oli ymmärrettävästi vahvasti edustettuna, näkyvimmin Meksiko ja Brasilia mutta myös pienemmät maat kuten Uruguay ja Kolumbia. Yhdysvalloista oli myös isompi joukko, pääasiassa Arizonasta mutta myös muutamista muista yliopistoista. Read more

Top